Frykter at deler av Finnmark kan bli okkupert av Russland

Redaktør i tidsskriftet MilitærTeknikk mener Hæren må bygges ut i Finnmark i frykt for russisk okkupasjon. Daglig leder i Norges Fredsråd tror en slik opptrapping øker potensialet for svært risikable misforståelser.

Russiske soldater

Forsvarsdepartementet sier norske myndigheter ikke ønsker å spekulere i hvordan en hypotetisk okkupasjon på alliert territorium vil kunne bli håndtert. Her et par russiske soldater i nord ved en annen anledning.

Foto: Halldor Asvall / NRK

En invasjon fra øst med store hærstyrker som rykker gjennom Finnmark og Nord-Finland i kombinasjon med et russisk marineangrep langs hele norskekysten, er ikke lengre det mest sannsynlige i trusselbildet i nord.

– Det man frykter er det man ser i det østlige Ukraina. At man har til dels uidentifiserte soldater i det jeg vil kalle en lavintensitetskonflikt, mener redaktør av tidsskriftet MilitærTeknikk, Bjørn Domaas Josefsen.

Bjørn Domaas Josefsen

Redaktør Bjørn Domaas Josefsen mener Hæren må bygges ut for å gjennomføre en så omfattende krigføring i Øst-Finnmark at Nato kommer til unnsetting.

Foto: privat

Okkupasjon som pressmiddel

Josefsen tror en konflikt som den han beskriver fra Ukraina, kan brukes til å okkupere deler av Norge, for eksempel Varangerhalvøya i Finnmark.

– Så bruker man okkupasjonen som et pressmiddel mot norske myndigheter for å nå politiske fordeler, sier han.

Daglig leder Hedda Langemyr i Norges Fredsråd mener dette blir en spekulaitv svartmaling av det reelle trusselbildet.

– Det finnes store, relevante forskjeller på Russlands handlinger i Ukraina, og hva Russland kan tenkes å foreta seg overfor Norge. Vi har en historisk fredelig grense med dem - og det må ligge til grunn for valgene vi tar, sier Langemyr.

LES: Vil ha bataljon i Finnmark

Engasjert demonstrant

Hedda Langemyr sier det skal være mulig å samarbeide, til tross for at ting har tilspisset seg.

Foto: NRK

Selvoppfyllende profeti

I en artikkel i Befalsbladet tar Josefsen opp konsekvensene av en slik teoretisk krigføring for Norge. Han mener utfordringen er å få støtte fra Nato.

– Faren ved en slik okkupasjon sett fra norsk side er at den ikke er viktig nok, spesielt hvis det er en spent situasjon ellers i Europa, til at vi får støtte fra Nato-allierte. Det er ikke nok til å utløse artikkel fem i Nato-traktaten, sier Josefsen.

Langemyr sier de er nødt til å lytte til den betydelige tvilen militære analytikere opererer med.

– Samtidig må vi passe på at politikken vi fører ikke blir en selvoppfyllende profeti – at vi på grunn av frykten for angrep driver frem en politikk som øker sjansene for nettopp dette, sier hun.

Opptrapping i nord

Josefsen mener Hæren må bygges ut omfattende nok til at Nato vil reagere. Han mener et hovedspørsmål er om Hæren og Heimevernet i dag er i stand til trappe opp nok for en slik konflikt.

– Målet må være å få utløst paragraf fem. Jeg skulle ønsket meg en hær som hadde vært mere mobil over store distanser, også der sivile installasjoner som veier, jernbaner og kaier ikke fungerer, sier Josefsen.

Dette sier Langemyr vil kreve en helt annen ressursbruk enn det som ligger til grunn for dagens forsvarskonsept.

– Selv om jeg tror jeg forstår tankegangen bak, mener jeg premisset er feil. En slik opptrapping øker potensialet for svært risikable misforståelser, sier hun.

RFS Severomorsk

– Vi ser et Russland som er villig til å bruke militær makt for å oppnå politiske mål, mener redaktør Bjørn Domaas Josefsen i det militære tidsskriftet MilitærTeknikk.

Foto: Jon Vaag Eikeland og Georg Austad, Forsvaret