Tine: – Melk som er produsert i Finnmark skal foredles i Finnmark

Frykten er stor for at meieriene i Finnmark legges ned og melk må transporteres opptil tusen kilometer til Storsteinnes i Troms.

Melkebil Tine

Mange har fryktet at melken fra Finnmark må fraktes med melkebilen til Troms for å foredles. Det avkrefter Tine.

Foto: Tine

Det kom mange reaksjoner fra folk i Finnmark da nyheten om at Tine skal utrede den framtidige driften av meieriene i Alta og Tana etter sommeren.

De fleste melkebøndene i Norge er deleiere i samvirkebedriften Tine. Det gjelder også bøndene i Finnmark. De ønsker alle en best mulig pris på produktet de leverer. Derfor forstår de at noe må gjøres for å sørge for pluss i regnskapet til Tine.

Den engasjerte melkebonden Svein Slåtsveen fra Bekkarfjord i Finnmark er uansett klar på at det er viktig å beholde meieriene i regionen.

– Vi vil bruke tiden fremover til å finne argumenter for å beholde produksjonen i Finnmark, sier Slåtsveen.

Han mener miljø, klima og lokal tilhørighet vil bli viktig å fokusere på framover. Melkebonden mener også at politikerne i fylket og nasjonalt må på banen.

– En eventuell nedleggelse av meierier i Finnmark kan gi noen uønskede konsekvenser med tanke på matsikkerhet. Særlig nå som klima og uvær er i vesentlig endring, sier Slåtsveen.

Svein Slåtsveen

Svein Slåtsveen ifra Bekkarfjord i Finnmark har levert melk av høy klasse i mange år. De er engasjerte i norsk landbrukspolitikk.

Foto: Friborg gård

Vil ikke ta bort virksomheten

Frykten er stor for at melk fra kyrne i Pasvik i Øst-Finnmark må i framtiden transporteres nesten tusen kilometer til Storsteinnes i Troms.

Blant annet ble det stilt spørsmål ved om det er en riktig vei å gå, ettersom det setter et kraftig klimaavtrykk.

– Vi tar ikke bort meierivirksomheten fra Finnmark. Vi skal fortsatt foredle melk der, sier kommunikasjonsrådgiver i Tine, Olav Håland.

Tine opplyser at klima og miljø er noe som vil stå sterkt i den kommende utredningen av meieristrukturen i Finnmark og landet for øvrig.

– I alle utredninger som gjøres om eierstruktur, så er klima og miljø et viktig punkt. Det vil det også være i denne saken, og det vil bli tatt konkret med i utredningen, sier Håland.

– Det er helt uaktuelt å tro at man kan transportere melk fra Øst-Finnmark til Troms, legger kommunikasjonsrådgiveren til.

Kommunikasjonsrådgiver i Tine - Olav Håland

Kommunikasjonsrådgiver i Tine, Olav Håland, kan berolige folk i Finnmark. Han sier at de ikke kommer å legge ned all meieridrift i region.

Foto: TINE

– Et alternativ er å legge ned et anlegg

I dag merker landbruket i Norge at forbruket av melk og meieriprodukter går ned. Det er en av årsakene til at meierikonsernet må ta grep.

Tine skal spare én milliard kroner og kutte 400 årsverk, som tilsvarer rundt ti prosent av de ansatte, i løpet av 2021.

Det betyr at ting ikke vil drives som i dag i framtiden.

– Et alternativ er å legge ned et anlegg, men det er ett av flere alternativ. Så det er nå utredningen skal finne ut hva som er den beste måten, sier Olav Håland.

Han påpeker at Tine ikke kommer til å trekke seg ut av Finnmark.

– Melk som er produsert i Finnmark skal foredles i Finnmark. Det er et prinsipp som Tine har hatt i lang tid. Det er et prinsipp som fortsatt skal gjelde. For det er mest lønnsomt på grunn av de store avstandene.

Melkebilen kom ikke hit sist helg. Det fikk store økonomiske konsekvenser for bøndene i Lebesby kommune.

Denne melketanken står i Bekkarfjord. Melken i denne tanken må i dag fraktes 134 km til nærmeste meieri, som er i Tana.

Foto: Svein Slåtsveen

Strukturendringer må komme

Svein Slåtsveen sier at landbrukssamvirke i dag har vært gjennom en stor rasjonaliseringsprosess.

I Finnmark har man strukturert slakteriene, og det er kun ett slakteri i regionen. Det er lokalisert i Karasjok.

Nortura, Tine og Felleskjøpet har alle økt takten på optimalisering av fabrikkstrukturen i Nord-Norge.

– De aksjonæreide konkurrentene etablerer seg der kostnadene og avstanden til råvarer og kunder er kortest. Samvirkebedriften i landbruket har mottaksplikt i hele landet, og de har derfor en historisk fabrikkstruktur som nå er blitt en økonomisk brems, sier Slåtsveen om realiteten i næringen.

Tine i Alta

Meieriet i Alta står i fare for å bli lagt ned. En av grunnene til det er fordi forbrukerne drikker mindre melk i dag enn før.

Foto: Erlend Hykkerud / NRK

I arbeidet med best mulig vareflyt for ferske produkter i Nord-Norge skal Tine først vurdere om det er noe å spare på å flytte Sentrallager Nord-Norge og meieriet i Harstad nærmere E6. Deretter skal framtida for meieriene i Alta og Tana utredes samlet.

– Vi må rasjonalisere der det er nødvendig og investere der det er riktig for å opprettholde konkurransekraften fremover, sier Tine-sjef Gunnar Hovland til tine.no

I Sør-Norge er det vedtatt en utredning for anlegget på Sem og det skal gjennomføres en konseptstudie for å se om mindre anlegg i Tine-systemet drives kostnadseffektivt nok.

Et pilotprosjekt i den forbindelse skal gjennomføres ved Tines anlegg i Kristiansand.