Frp vil nedslakte tamrein

– Det pågår mishandling av rein i Finnmark, og vidda er i ferd med å bli ørken på grunn av overbeite, sier Fremskrittspartiets landbrukspolitiske talsmann, Torgeir Trældal.

Torgeir Trældal, landbrukspolitisk talsmann Frp

Torgeir Trældal, landbrukspolitisk talsmann i Frp, mener det slaktes for lite rein og at både natur og dyr lider på grunn av det.

Foto: Allan Klo/NRK

Torsdag vil Trældal legge frem en interpellasjon om saken i stortinget.

– Det har de siste årene vært en økning i antall rein på 50 prosent. Erstatningskravene på tap av rein har økt til 80.000 i 2009, eller 219 per dag. I tillegg er Finnmarksvidda i ferd med å bli ørken. Samtid er rein som beiter på vidda langt mindre og magrere enn rein andre steder i landet. Vi er i ferd med å få en menneskeskapt økologisk krise der dyr sulter ihjel på grunn av overbeite. Det vi er vitne til er en dyretragedie, sier Trældal og sier han underbygger påstandene med forskningsrapporter fra Universitetet i Tromsø.

– Mishandling

Han viser til at det flere steder i Finnmark har oppstått konflikt mellom jordbruk og reindrift, fordi reinen trekker ned til områder hvor den finner mat, og ødelegger for de som driver jordbruk.

– Det pågår mishandling av rein i Finnmark, og vidda er i ferd med å bli ørken på grunn av overbeite, sier han og mener situasjonen er drevet frem av norsk landbrukspolitikk:

– Jeg frykter at misbruk av subsidieordninger er årsaken til at vi de siste årene har sett en kraftig økning i antall rein i Norge, samtidig som oppfølgingen fra myndighetenes side overfor næringen har vært fraværende.

– Våsprat

Inge Even Danielsen, nestleder i Norske Reindriftsamers Landsforbund, mener Frp-politikeren er på vidda.

– Han har rett i at det har vært en liten økning i enkelte reinbeitedistrikter, mens i andre distrikter har reintallet gått ned. Men en økning på 50 prosent? Det er reinspikka våsprat, fastslår Danielsen.

Han vedgår at reintallet fortsatt må ned i enkelte distrikter og at det hender det oppstår konflikter med andre næringsinteresser, men viser til at sånn har det vært i årtier.

– Men det har nok økt i takt med økt bruk av kunstgjødsel. Det ser vi også med at folk får elg på jorda oftere enn før, bemerker han.

– Er ikke dyremishandlere

Danielsen tar derimot sterk avstand fra at han og kollegene hans driver med dyremishandling.

– Det er få reineiere som ønsker å mishandle sine dyr, og meg bekjent er det ingen sultesituasjon blant reinsdyra i Finnmark i dag. Trældal henviser til rapporter som er litt mer nyanserte enn det han tar til orde for her. Jeg syns utspillet hans i det hele tatt vitner om kunnskapsløshet og populisme, avslutter han.