Frp vil ha færre politikere

Fremskrittspartiet i Harstad vil redusere antall representanter i kommunestyret fra 35 til 27 fra 2019. Det går fram av partiets alternative budsjett. Partiet vil at kommunen i framtida kun skal engasjere seg i kjerneoppgaver, og vil konkurranseutsatte tjenester. Frp har som mål å redusere antall ansatte, og at kommunale lederstillinger skal være på åremål.