Frp til motangrep: – Ingen har solgt så mye av Norge som Arbeiderpartiets regjeringer

Arbeiderpartiets Knut Storberget reiser på valgkampturné med slagordet «nei til salg av Norge». – Ap husker ikke hva de selv har gjort, svarer statsråd Jon Georg Dale (Frp).

Jens Stoltenberg blir statsminister

SOLGTE UNNA: Jens Stoltenberg ble statsminister første gang i mars 2000, og rakk å selge sju statlige selskaper i løpet av ni og et halvt år som regjeringssjef. Ti selskaper ble delvis solgt.

Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB scanpix

Stortingsrepresentant Knut Storberget (Ap) besøker 15 fylker før valget for å si et høyt og tydelig nei til salg av Norge.

– De naturressursene vi har, bør fellesskapet ha hånd om, sier Storberget, og nevner fisk og Statskog. Han vil også beholde eierskapet i selskaper som NSB og Telenor.

– En av de store politiske skillelinjene går her. Vi mener man høster store fordeler av at også stat, fylke og kommuner er med på eiersiden i større grad er med enn det som er vanlig i andre land. Det fører til at man tar noen samfunnsmessige hensyn og ikke bare tenker på bunnlinja.

– Hva er problemet for Norge når en selger seg ut?

– Først og fremst at man mister styring over viktige virksomheter og bedrifter. Når man selger Statskog, får ikke folk flest rett til å jakte og fiske. Hvis man gir evigvarende kvoter på fisken, mister vi mye av styringa og mulighetene for å rå over dette, sier Storberget.

Frp: Strippet for troverdighet

Landbruksminister Jon Georg Dale

Jon Georg Dale: – Ap i regjering selger mest.

Foto: Tordis Gauteplass / NRK

Jon Georg Dale, landbruks- og matminister fra Frp, mener Storbergets rundreise er symbolpolitikk.

– Det er ingen som har solgt så mye ned i statlige selskap som Arbeiderpartiets regjeringer. Dette viser at Ap er uten politisk ryggrad og uten politisk hukommelse, sier Dale.

En oversikt fra Stortingets utredningsseksjon, tidligere gjengitt i VG, viser at de rødgrønne har solgt seg ned i flere selskaper enn de borgerlige. Stillingen er 17–13:

  • Jens Stoltenbergs regjeringer har solgt sju statlige selskaper og solgt deler av ti.
  • Bondeviks og Solbergs regjeringer har solgt fem statlige selskaper og solgt deler av åtte.

– Ap kritiserer andre for å gjennomføre politikk de selv er for. Vi har solgt 300.000 dekar av Statskogs eiendommer. Det er mindre enn det Ap selv bestilte av salg da de satt i regjering sist, sier Dale.

– Områdene er solgt til private grunneiere som nå utvikler skogressursene landet over. Det mener jeg er bra. Det mener Arbeiderpartiet også er bra når de er i posisjon, men ikke når de er i opposisjon, og det gjør at Arbeiderpartiet er fullstendig strippet for troverdighet, sier Dale.

– Hva er det viktig for Frp at staten eier?

– Det er viktig at vi eier grunnleggende infrastruktur. Det gjør vi når det gjelder kraft, jernbane, vei, og mange andre plasser, sier Dale.

Beholder kontroll

Storberget sier Ap vil beholde kontroll over de selskapene som rår over viktige naturressurser. Han erkjenner at de rødgrønne rett nok har solgt statlige eierandeler, men aldri nok ned til at de mistet kontrollen i selskapene.

Knut Storberget

Knut Storberget: – Ap selger ikke mer enn at vi beholder kontrollen i selskapene.

Foto: NRK

– Da vi solgte oss ned i Telenor, var det for å bringe andre aktører inn. Men vi solgte aldri så mye at vi mistet kontrollen. Vi eier fortsatt 54 prosent. Det er derfor vi er uenig med regjeringen som ønsker å selge seg ned til 34 prosent, sier Storberget.

Dale sier regjeringen har gjort grundige vurderinger i hvert tilfelle og bare solgt seg ned der selskapene og «ikke minst det norske folk – skattebetalerne» er tjent med mindre statlig eierskap.

Han mener salgene som er foretatt, har gitt større verdiskapning i Norge. Storberget er uenig:

– Det er en myte som vi mener er kraftig tilbakevist at statlige eierskap skulle forhindre innovasjon og god styring. I selskaper der staten har en stor eierandel, for eksempel Telenor, har det vært en enorm utvikling, sier Storberget.

Dale kontrer:

– Hvis det er en myte, kan en jo spørre om hvorfor Ap er det partiet som har solgt seg mest ned i norsk eierskap noen gang.

Nyheter fra Troms og Finnmark