– Asylmottaket er ødeleggende for boligmarkedet og helsetilbudet

Frp-politiker Per-Willy Amundsen er svært kritisk til asylmottaket i Harstad, og vil gjerne fjerne det.

Per-Willy Amundsen

Per-Willy Amundsen (Frp) hevder å ha fått flere henvendelser fra folk i Harstad som mener at asylmottaket skaper økt press på boligmarkedet.

Foto: Scanpix

I dagens utgave av Harstad Tidende sier Frp i Harstads stortingsrepresentant Per-Willy Amundsen at han vil fjerne asylmottaket i kommunen dersom partiet kommer i regjering.

Han mener noen av asylsøkerne skaper problemer i kommunen.

– Det handler om grove voldshandlinger på byen og om unge jenter som utsettes for uønsket seksuell oppmerksomhet, sier Amundsen til avisen.

I tillegg mener Frp-politikeren at asylmottakene skaper unødig press på blant annet boligmarkedet og helsetilbudet.

– Det er det samme folk opplever i mange lokalsamfunn: Der man oppretter desentraliserte asylmottak får det direkte innflytelse på boligmarkedet. Prisene blir presset opp og det blir vanskelige for lokalbefolkningen å komme inn på boligmarkedet. I tillegg blir det økt press på kommunale tjenester, som for eksempel helsetjenester, sier han til NRK.

Konkluderer ikke med økt press

Desentraliserte asylmottak er mottak hvor asylsøkerne bor i ordinære boligområder. Familier bor stort sett i egne leiligheter, mens enslige bor i fellesskap.

En rapport fra Utlendingsdirektoratet i 2010 sier at halvparten av norske asylsøkere bor i desentraliserte boliger.

Den samme rapporten sier at slike asylmottak skaper press på boligmarkedet.

Om det skaper mer press på markedet enn studenter, arbeidsinnvandring eller andre kommunale boligtjenester, som for eksempel boliger til vanskeligstilte, kan de ikke konkludere med.

– Plikt til å hjelpe

Marianne Bremnes

Marianne Brenes (Ap), ordfører i Harstad, mener asylmottaket fungerer fint i kommunene.

Foto: Per-Einar Grønmo

Amundsen hevder han har fått flere henvendelser fra innbyggere i Harstad om disse problemene.

Ordfører i Harstad, Marianne Bremnes, reagerer sterkt på Amundsens utspill.

– Vi har ingen signaler på at dette skaper press på verken boligmarkedet eller helsetilbudet. Vi har et asylmottak som fungerer veldig fint. Som et av verdens rikeste land har vi både plikt og mulighet til å hjelpe folk som trenger det, sier hun.

Bidrar med mye

Frp ønsker ikke desentraliserte asylmottak. De vil ha lukkede mottak.

– På den måten vil vi få mye bedre kontroll på asylsøkerne. Dette er et problem som ordføreren må ta på alvor, sier Amundsen.

– Hvor mange henvendelser har du fått på disse problemene?

– Mange.

– Hvor mange?

– Det er i hvert fall snakk om et tosifret antall. Og det er ordførerens oppgave å ta slike hendelser på alvor.

– Hvis dette presset er så alvorlig er jeg enig i at noe bør gjøres, men jeg må få de meldingene. Jeg har ikke hørt et eneste ord om det. Vi må huske på at asylsøkere og flyktninger som blir i Norge, er folk som virkelig trenger vår hjelp. I tillegg bidrar med mye spennende som kommunen og samfunnet har bruk for, sier Marianne Bremnes.

Vil hjelpe dem der de er

Amundsen mener Norges asylpolitikk ikke er bærekraftig. I tillegg til lukkede mottak vil de få ned antallet asylsøkere som kommer til Norge.

– Vi tar imot mange flere asylsøkere enn andre europeiske land. Bare Sverige tar inn flere. Vi vil ha ned antallet asylsøkere på et europeisk nivå. I stedet for å få dem hit, må vi hjelpe dem der de er. At asylpolitikken slik den fungerer nå ikke er bærekraftig må Arbeiderpartiet, Høyre og de andre partiene ta inn over seg, sier han.