Hopp til innhold

Mener Frp-forslag er brudd på menneskerettighetene

– Å innføre tvungen kjemisk kastrasjon som straff for seksuelle overgrep vil være et brudd mot de europeiske menneskerettighetene, sier professor Aslak Syse.

Professor Aslak Syse

– Tvungen kastrasjon som en del av straff bryter med menneskerettighetene, mener jusprofessor Aslak Syse

Foto: Institutt for offentlig rett / UiO

Syse er professor på Institutt for offentlig rett ved Universitetet i Oslo.

Bakgrunnen er at to fylkeslag til Fremskrittspartiet, Troms og Østfold Frp, nettopp har gjort vedtak der de anbefaler kastrering som en del av straffen mot dem som begår alvorlige seksuelle overgrep mot barn.

– Å vedta en lov som innfører tvungen kastrasjon som straff, vil helt klart bryte med). artikkel 8 i Den europeiske menneskerettighetskonvensjon (EMK) Riktignok står Stortinget fritt til å vedta de lovene man vil. Men en som dømmes til kastrasjon kan anke en slik dom inn for Den europeiske menneskerettighetsdomstol (EMD). Jeg tror ikke det kan herske tvil om at EMD vil gi klageren rett, sier jusprofessor Aslak Syse til NRK.

Kan stride mot torturbestemmelsene

At en tvangskastrering vil være i strid med artikkel 8 er altså utvilsomt, mener Syse.

Artikkel 8 skal beskytte enkeltmennesket mot overgrep på privat- og familieliv fra staten.

– I tillegg er det et spørsmål om ikke tvangskastrering også rammes av artikkelen i EMK som forbyr tortur, sier Syse.

– Problemet sitter ikke bare mellom beina

Skepsisen i Norge mot tvungen kastrasjon som en del av straff for seksuelle overgrep dreier seg ikke bare menneskerettigheter, men også om hvordan kjemisk kastrasjon virker på lengre sikt.

Sexolog Dagfinn Sørensen ved Regionalt ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) i Tromsø, tror ikke at kjemisk kastrering i seg sjøl er nok til å hindre nye seksuelle overgrep.

– Jeg siterer min lærermester. Tore Langfeldt Han mener at problemet for overgriperne ikke bare sitter mellom beina på overgriperen. Problemet sitter også i hodet, sier Sørensen til NRK.

Og han fortsetter:

– Kjønnsdriften vår utgjør bare en del av adferden vår. Kjemisk kastrering har en effekt på risikoen for tilbakefall for overgriperne, men man er avhengig av å gi pasienten psykologisk hjelp i tillegg.

Bare gjort ett forsøk

I dag er det tillatt med kjemisk kastrasjon av personer som er dømt for alvorlige seksuelle overgrep. En forutsetning er imidlertid at den dømte sjøl går med på dette.

I Norge er det bare gjort ett eneste forsøk med kjemisk kastrasjon av overgrepsdømte. Det skjedde i Trondheim for en rekke år tilbake med noen få personer.

– Hvordan det egentlig dette gikk, vet jeg ikke. Så langt jeg vet er det ikke publisert noen rapport om dette forsøket, sier Sørensen.

Stortinget sa nei

Frp har tidligere fremmet et slikt forslag i Stortinget, men ble stemt ned.

I den forbindelse uttalte Arbeiderpartiet:

« Arbeiderpartiet er enig med Frp i at vi må gjøre alt i vår makt for å beskytte barn mot seksuelle overgrep. Men å dømme en overgriper til tvungen kjemisk kastrering har lite for seg, så lenge overgriperen ikke er motivert for behandlingen. Kjemisk kastrering er i dag en frivillig ordning som tilbys i Trondheim fengsel. En slik frivillig ordning er positiv dersom motivasjonen for å bli kvitt atferden er til stede.»