Frister legevikarer med fjord og fjell

– Vi er avhengige av å hente leger fra utlandet, sier Legeforeningen. Leger fra andre nordiske land lokkes av rå markedsføring.

Topptur

FRISTELSEN: Dette og lignende bildet brukes til å fortelle legene om livet som vikar i Norge.

Foto: Nordvik

Et av de største vikarlegebyråene på det norske markedet, Nordvik, lokker nordiske legevikarer med bilder av fjord og fjell.

Tanken er at flotte naturopplevelser skal skaffe sårt tiltrengte legevikarer til hele landet.

– Det er veldig flott her, men jeg jobber masse og har derfor ikke tid til å oppleve så mye av naturen, sier danske Frederikke Kjerulff Madsen.

Frederikke Kjerulff Madsen

Tross mye natur å ty til blir det mest jobb i Alta, vedgår den danske legen Frederikke Kjerulff Madsen.

Hun har vært fastlegevikar i Alta i knappe tre måneder, og bekrefter at lysten på et eventyr var en avgjørende faktor.

Men det var også pengene. Her tjener nemlig Madsen tre ganger mer enn hjemme i Danmark.

Vil synliggjøre drømmen

Den høye lønnen er noe Nordvik frister med i sin markedsføring av Norge. I tillegg står opplevelser, fritid og natur sentralt.

– Det har blitt stadig viktigere de senere årene, forklarer André Jensvoll, direktør i vikarbyrået.

Siden 2002 har Nordvik vært bindeledd mellom vikarleger og kommuner i Norge. I all hovedsak kommer legene fra Sverige og Danmark.

Jensvoll mener markedsføringen gir et troverdig bilde av hvordan det er å være legevikar i Norge.

– Vi prøver å synliggjøre en drøm mange har.

Han har inntrykk av at de fleste er fornøyde, men legger til at dette ikke gjelder absolutt alle.

– For noen kan det bli tøft, og for noen blir det mer jobb enn opplevelser.

Pynter litt på virkeligheten

Den norske legeforeningen tror også en del utenlandske leger tiltrekkes av naturen i Norge, men synes samtidig Nordvik ikke viser hele bildet.

– Markedsføringen fremstår som noe skjønnmalende, sier Anne-Karin Rime, som er leder i Overlegeforeningen.

Foreningen har i flere år sagt ifra om fastlegemangel i distriktene. I det siste har dette også blitt et problem i flere byer.

På kort sikt mener de det derfor er bra at svenske og danske leger vil jobbe som fastlegevikarer. Men det løser ikke problemet i det lange løp.

Rime mener derfor avhengigheten av fastlegevikarer bør reduseres.

– I dag er vi avhengige av å importere leger fra utlandet, både til kommunene og spesialisthelsetjenesten.

Uten dem hadde det for eksempel ikke vært mulig å avvikle ferie i sommer.

Oslo 20190902; Den norske legeforeningen; Sentralstyret 2019

Anne-Karin Rime i Overlegeforeningen mener norske helseforetak bør bli mindre avhengig av utenlandske fastlegevikarer.

Foto: Thomas B. Eckhoff / Den norske legefo

Litt fritid, tross alt

Tanken bak markedsføringen er å vise at Norge er et spesielt land med flott natur.

Annonse for legevikarer

Lege i vill natur – fra nettsiden til Nordvik.

Illustrasjon: Fra nettsiden nordvik.dk

Jan Eggesvik har vært mangeårig fastlege i Finnmark. I motsetning til Overlegeforeningen mener han at markedsføringen i stor grad viser sannheten.

– Selv om arbeidspresset kan være stort, er mitt inntrykk at det likevel er mulig å utnytte flott friluftsliv som legevikar. Det har vært viktig for meg, sier Eggesvik.

Men Frederikke Kjerulff Madsen har ikke mye tid til natur. Hun jobber på provisjon i Norge. Jo mer hun jobber, jo mer penger får hun. Balansen mellom jobb og fritid kan derfor bli litt vanskelig, innrømmer hun.

– Jeg kjenner folk som har kommet på fastlønn og har vesentlig mer fritid enn jeg har. De tjener tilsvarende mindre. Det er jo en prioriteringssak. Jeg har avgjort ikke noe å klage over.