Frir til fiskeriministeren for å få bedre vei

Bygdefolket i den rasutsatte fiskeribygda Tromvik, ber Per Sandberg om hjelp til å få utbedret veien.

Tromvilk-folk frir til Sandberg

Leder Anne Birgitte Fyhn og sekretær Peter Utnes i Tromvik utviklingslag sammen med bedriftsleder Erling Robertsen (i midten) vil ha fiskeriministeren på banen for å få bedre veier til fiskerisamfunnene.

Foto: privat

Nok en gang er de tre bygdene Tromvik, Rekvik og Grøtfjord isolert på grunn av ras og rasfare. I tillegg ble et vogntog berget fredag kveld, etter å ha sperret fylkesveien i over et døgn i bakkene over Grøtfjord.

Vogntoget var lastet med 20 tonn torsk som var henta i Tromvik torsdag kveld.

– Sandberg kan ta kontakt med samferdselsministeren og departementet nå når Nasjonal transportplan skal avklares, og be dem se på infrastruktur knytta opp mot fiskerinæringen. Om man blir innesperret og ikke kan levere fisken, er det snakk om betydelige summer i tap, sier Peter Utnes, som er sekretær i Tromvik utviklingslag.

berging av vogntog på fylkesvei 57 ved Grøtfjord på Kvaløya

Sent fredag kveld ble vogntoget som hadde sperret veien i ett døgn, berget fra stupkanten over Grøtfjord.

Foto: privat

Nesten katastrofe

Etter den siste ukas hendelser har utviklingslaget også skrevet brev til kommunepolitikerne i Tromsø, samt samferdselsministeren. Der ber de om at politikerne jobber for å få fremskyndet arbeidet med å rassikre og utbedre veien ut til de bygdene på yttersida av Kvaløya.

Statens vegvesen sitt forprosjekt viser at rassikring og utbedring, vil koste til sammen 650 millioner kroner.

Trailer på vent i Tromvik

Et vogntog på kaia i Tromvik lørdag formiddag. Veien åpner tidligst klokka 18.

Foto: privat

Erling Robertsen er leder på fiskebruket i Tromvik.

– Stengt vei er det nesten katastrofe for oss. Akkurat nå har jeg fisk for mellom tre og fire millioner kroner på lager. Denne fisken må jeg ha ut. Så trenger jeg også å få inn mer emballasje. Går ikke det, så må jeg stoppe fiskerne, så det sier seg selv at dette får alvorlige konsekvenser. Jeg sover dårlig om natta, for å si det sånn, sier Robertsen.

Han mener fiskeriministeren bør bruke alt han har av påvirkningskraft for å forbedre infrastrukturen ut til de verdiskapende fiskeværene langs kysten.

Per Sandberg, fiskeriminister (FrP)

Fiskeriminister Per Sandberg sier det er fylket som må disponere pengene det får til fylkesveier.

Foto: Alley, Ned / NTB scanpix

Viktige næringsveier

Fiskeriminister Per Sandberg sier til NRK at det er Troms fylke som må prioritere hvordan pengene, som er en del av de frie inntektene til Fylkeskommunen, skal brukes. Han viser til at fylket har fått betydelige økninger til fylkesveier de siste årene.

– De rødgrønne overførte 18.000 kilometer vei til fylkene under regionreformen. Dette var jeg sterkt kritisk til, særlig når det gjelder det jeg omtalte som «eksportveiene» våre. Vi jobber med å reversere noen av disse viktige næringsveiene. Altså at Staten tar tilbake eierskap og ansvaret for disse.

Sandberg viser til at det er fylkeskommunen som sitter på ansvaret for å ruste opp fylkesveiene.

– Fylkesveier omtales, rassikring og noen midler ligger i NTP, men det er fylkesbevilgninger som er hovedfinansiering, poengterer han.

Før helga uttalte fylkesråd for samferdsel, Ivar B. Prestbakmo at fylkestinget i oktober og november skal prioritere hvordan veiene i fylket skal utbedres.

– Fylkesvei 57 er et godt eksempel på at for eksempel fiskeeksporten i Norge er avhengig av god infrastruktur over hele landet, sa han.