Frifunnet etter jordraset i Lyngen

Høyesterett har nå avvist anken fra statsadvokaten i straffesaken mot en entreprenør i Lyngen.

Ras i Lyngen

Raset på Solhov i Lyngen i Nord-Troms var 300.000 kubikkmeter stort.

Foto: Nyhetsspiller / Scanpix

Statsadvokaten anket frifinnelsen i Hålogaland lagmannsrett av bedriftseier Odd Steinar Høyvik etter jordraset ved Solhov i Lyngen for fire år siden.

Odd Steinar Høyvik

Straffesaken mot Odd Steinar Høyvik er nå avvist av Høyesterett.

Foto: NRK

Høyvik ble dømt til fengsel og bot for å ha forårsaket raset i forbindelse med en utfylling, da saken var oppe i Nord-Troms tingrett.

Det betyr at frifinnelsen i straffesaken mot ham nå er rettskraftig.

Høyvik og Lyngen kommune ble i en sivil sak i Nord -Troms tingrett tidligere i år frikjent for erstatningsansvar på 80 millioner kroner etter raset i 2010.

Men Tryg Forsikring og Sparebanken Skadeforsikring AS har anket frifinnelsen

Ingen personer ble skadd i det svært store raset, men store verdier gikk tapt.