Fredsprisvinner om bredbånd til atomubåter: Norge bidrar til en farlig utvikling

Fredsbevegelsen og en rekke partier på Stortinget kritiserer regjeringa i bredbånd-saken. Presidentskapet på Stortinget sa tirsdag kveld ja til SV og Rødts krav om å få en ny gjennomgang av satellittkjøpet.

Amerikansk atomubåt

Det amerikanske forsvarsdepartementet vil ha bedre kommunikasjon for ubåter og andre militære enheter for nettbasert krigføring i nordlige farvann.

Foto: US Navy

Ifølge Representantenes hus i USA og andre kilder skal Norge sørge for bredbånd via nye norske satellitter for amerikanske militære styrker nord for Polarsirkelen, også for amerikanske atomubåter.

Dette var ikke kjent for Stortinget da en enstemmig sal i forrige uke ga tilsagn om en milliard i garanti til satellittene.

I vår har minst to amerikanske atomubåter operert i området mellom Polarsirkelen og Nordpolen. I fem uker har angrepsubåtene USS Connecticut og USS Hartford trent ny teknikk og ny taktikk under isen.

Russlands president Vladimir Putin mener raketter fra amerikanske ubåter i Barentshavet kan ramme Moskva i løpet av 15–16 minutter.

Vladimir Putin i tv-studio for å svare på spørsmål fra publikum

Vladimir Putin mener raketter fra amerikanske atomubåter i Barentshavet kan ramme Moskva i løpet av 15–16 minutter.

Foto: Mikhail Klimentyev / AFP

Ukjent for Stortinget

Koordinator for fjorårets fredsprisvinner ICAN, Mari Seilskjær, liker ikke utviklingen. Hun sier atomkrig er en reell fare.

– USA har gjort atomvåpen til en mer sentral del av sin militærstrategi, og senker terskelen for å ta de i bruk. Det er noe Norge må markere avstand til, og i alle fall ikke koble oss tettere på som vi gjør her.

– Det er jo statsledere med begrensa impulskontroll som sitter og styrer. Dessverre skal det altfor lite til for at atomkrig skal bli en realitet, sier Seilskjær.

Mari Seilskjær

Koordinator for ICAN, Mari Seilskjær mener atomkrig er en reell fare Norge må ta avstand til.

Foto: Norske leger mot atomvåpen

– Brudd på norsk atompolitikk

Daglig leder i Nei til Atomvåpen, Sara Nes, er kritisk både til Stortingets behandling og konsekvensene av nye norske satellitter.

Hun mener det er urovekkende at Stortinget har gjort vedtak uten kjennskap til samarbeidet med USA.

– Dessuten har Norge hatt en klar politikk om ikke å tillate atomvåpen på norsk jord eller norske havner i fredstid helt siden Einar Gerhardsens tale under Natos toppmøte i Paris i 1957. Vi må jo legge til grunn at dette prinsippet ligger fast, og ikke blir uthulet.

– Hva er konsekvensene av å knytte Norge til amerikansk atomstrategi?

– Hvis de amerikanske ubåtene har atomvåpen og bruker bredbånd fra norske satellitter, er det brudd på norsk atompolitikk, sier Sara Nes.

SARA NES

Daglig leder i Nei til Atomvåpen, Sara Nes mener vi må holde fast på prinsippet om å ta avstand fra atomvåpen.

Foto: CAMILLA VEKA / NRK

Vil ha avklaring denne uka

Tirsdag ba SV og Rødt Stortinget hastebehandle et forslag om at satellittene ikke kan tilknyttes utstyr som kan brukes av andre lands atomvåpensystemer, og at satellittprosjektet stilles i bero inntil regjeringa har gitt Stortinget mer informasjon.

Miljøpartiet De Grønne sin stortingsrepresentant Per Espen Stoknes er også kritisk.

– Denne avtalen med USA bidrar til å øke konfliktnivået med Russland, og gjøre dialog vanskeligere. At regjeringen velger å skjule informasjon for Stortinget er derfor særlig alvorlig, og kan få store konsekvenser.

– Forsvarsministeren har vært usynlig i denne saken, og må snarest mulig redegjøre for samarbeidet med USA i Stortinget, sier Stoknes.

Per Espen Stoknes

– Denne avtalen med USA bidrar til å øke konfliktnivået med Russland, og gjøre dialog vanskeligere, sier stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, Per Espen Stoknes.

Foto: Mariam Butt / NTB scanpix

– Må legge fram fullstendig informasjon

Også Arbeiderpartiet er opptatt av informasjonen til Stortinget:

– Det er regjeringens ansvar å legge fram korrekt og fullstendig informasjon for Stortinget og offentligheten, sier forsvarspolitisk talsperson Anniken Huitfeldt.

Forsvarsdepartementet hevder det bare har vært innledende samtaler med amerikanske samarbeidspartnere om et mulig samarbeid.

Saken kommer opp i Stortinget i plenum torsdag, får NRK opplyst på informert hold.