Fraværsgrense i ungdomsskolen

Harstad Frp ønsker ei lokal fraværsgrense i ungdomsskolen etter modell fra videregående skole. I en interpellasjon til kommunestyret, foreslår Kristian Eilertsen at det innføres ei slik grense som et treårig prøveprosjekt. Eilertsen viser til at fraværet i den videregående skolen er redusert med 40 prosent etter at grensen på ti prosent fravær ble innført.