Hopp til innhold

Fratatt spann med multer: – Det var et regelrett ran

Bærplukkere i Vadsø er sjokkert over hendelsen der en kvinne fikk beskjed om at hun hadde plukket bær på andres område, og ble deretter frastjålet hele multefangsten.

multer på Kibymyra i Vadsø

Multene er gull verdt for mange i Finnmark. Nylig ble en kvinne ranet for en bøtte med multer.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

– Her er rikelig med bær til alle. Det er ikke nødvendig å knive om bærene, og i hvert fall ikke å rane til seg bær og bøtte. Det var et regelrett ran, sier vadsøværing Geir Vorren.

Han er på vei ut i Kibymyra, en av favorittmyrene til mange vadsøværinger, og stedet der en bærplukker ble fratatt både multer og bøtte.

multeplukker i Vadsø, Geir Vorren

Geir Vorren er en ivrig multeplukker. Han ønsker alle velkommen på multemyra, og reagerer kraftig på at en bærplukker ble fratatt spann og bær.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Overrasket over reaksjonen

Den berørte kvinnen ønsker ikke selv å snakke med NRK om det som skjedde, men i et innlegg på Facebook forteller hun at to andre bærplukkere skal ha påstått at de hadde retten til å plukke der hun nettopp hadde plukket, til tross for at dette ikke var privat grunn.

Bærbøtta skal deretter ha blitt revet ut av hendene hennes, og de to som krevde eiendomsrett til bærene, gikk sin vei med bær og bøtte.

Hendelsen har ført til sterke reaksjoner i lokalmiljøet, og på Facebook har over tusen personer gitt sin støtte til kvinnen med reaksjoner og kommentarer.

Bærplukkeren sier til NRK at hun er overveldet over støtten.

skjermdump fra facebook

Mange har reagert med vantro etter at en kvinne ble ranet for bær og bøtte på multemyra i Vadsø.


Alle har lik rett til å plukke på offentlig grunn

I Finnmark er det meste av grunnen eid av befolkningen, og forvaltet av Finnmarkseiendommen (FeFo).

Jens-Petter Falkensten jurist i FeFo, sier at alle finnmarkinger har lik rett til å plukke multer på FeFo-grunn.

– Dette gjelder også besøkende, men de har bare lov å plukke til egen husholdning.

Falkensten sier videre at dersom noen gjør krav på en myr med multer, må den være privat eid. I tillegg må området merkes som privat, og det må opplyses om at eier ønsker å ha multene selv.

I resten av landet gjelder allemannsretten til å høste bær og sopp i naturen, uavhengig av hvem som eier grunnen.

Jens-Petter Falkensten

Jens-Petter Falkensten jurist i Finnmarkseiendommen, sier alle har rett til å plukke bær i naturen dersom det ikke er merket som privat område.

Foto: NRK

Flere har blitt jagd bort fra myra

Mange av dem som uttaler seg på Facebook er rystet over hendelsen og at noe sånn kan skje på lyse dagen.

Men NRK har snakket med flere som har opplevd å bli jaget bort fra multemyra. En av dem er Liv Hanne Huru.

– En gang jeg plukket bær i Skallelv utenfor Vadsø, ble jeg jagd vekk fordi noen mente det var privat område jeg plukket i. Men det var ikke satt opp skilt eller gjerder. Da er det vanskelig å vite om det er privat eller ikke.

Liv Hanne Huru

Liv Hanne Huru lar seg ikke skremme vekk fra multemyra selv om hun urettmessig har opplevde å bli jagd bort fra myra.

Foto: NRK

Kan ikke oppføre seg på denne måten

Bente Lier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, reagerer sterkt på historien om tyveri av bær på multemyra. Lier sier at hvis hendelsen har skjedd på områder uten restriksjoner, så har noen tatt loven i egen hånd.

– Vi vet at mange ikke vil opplyse hvor de plukker multer i frykt for at man ikke skal få ha området for seg selv. Men man kan ikke oppføre seg på denne måten selv om andre har plukket multer i sitt favorittområde.

Lier sier det heldigvis er sjeldent at hun hører om konflikter når det gjelder høsting i naturen.

– Vi har et stort land med mye deilig å høste fra naturen. Men vi må vise hensyn både til mennesker og dyr vi møter i naturen.

Bente Lier, Norsk Friluftsliv

Bente Lier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, reagerer sterkt på at noen tar seg til rette på offentlig grunn. Hun oppfordrer alle til å være rause mot hverandre.

Foto: Gard Eirik Arneberg / Norsk Friluftsliv

Lar seg ikke skremme

Tilbake i multemyra fylles bøtta til Geir Vorren med modne multer. Han har vanskelig for å forstå at noen kan rane til seg bær når alle myrene nå er fulle av multer.

– Dette er den verste hendelsen jeg har hørt om på multemyra.

Men den massive støtten til den berørte bærplukkeren, gjør at Vorren tror historien er et sjeldent unntak.

– Finnmarkinger er rause. Nylig hørte jeg om en som hadde plukket slik at gamle kunne hente. En annen skreiv at det var masse bær i Komagvær, og det var bare å komme å plukke. Dette viser at vi ønsker folk velkommen til multemyra.

Episoden på multemyra skremmer heller ikke Liv Hanne Huru fra å plukke bær.

– Jeg blir bare mer irritert og standhaftig når jeg møter folk som ber meg om å gå fordi de urettmessig hevder at dette er deres område.

Rullekake med multer
Foto: Marit Hegle