Hopp til innhold

Fraråder å ta bort sjømat som fag

Finnmark fylkesting sier vil sterkt fraråde at sjømat tas bort som et programfag i videregående opplæring i fylket. De mener at landets tredje største næring må ha en egen formell utdanning på videregående skolenivå.