Framtidens leger vegrer seg for å snakke om seksualitet

– Svært problematisk at kommende leger ikke tør å ta opp seksualitet med pasienter, mener forsker som står bak undersøkelsen som viser at medisinstudenter har for liten kompetanse om seksualitet.

Giđđahimut

GRENSER: Medisinstudenter synes det er vanskelig å snakke med pasienter om seksualitet. Samtidig ønsker pasientene selv at legene tar opp temaet.

Foto: Sara Johannessen / SCANPIX/NTB

En spørreundersøkelse viser at medisinstudenter vegrer seg for å snakke om seksualitet.

– Det er svært problematisk at kommende leger ikke tør å ta opp seksualitet i behandlingsrommet, sier Nantje Fischer som står bak undersøkelsen.

Pasientene selv ønsker at legene tar opp temaet, viser hennes studier.

Vil ikke være påtrengende

Rosa Wang-Iversen

MÅ TØRRE: – Det er vår oppgave å spørre, sier medisinstudent Rosa Wang-Iversen

Foto: PRIVAT

Rosa Wang-Iversen er medisinstudent ved UiT Norges arktiske universitet. Hun tror grunnen til at studenten vegrer seg for å snakke om seksualitet, er at de ikke vil være påtrengende.

– Man har respekt for pasientene og vil ikke sette dem i en vanskelig situasjon med at de blir spurt om ting de synes er ubehagelig å svare på.

Wang-Iversen innrømmer hun har fått lite undervisning i hvordan seksualitet er en del av folks helse.

– Det er vår oppgave som leger å tørre. Vi må stille de viktige spørsmålene. Det skal ikke være opp til pasientene å ta opp temaet seksualitet på egen hånd, sier hun.

Fortsatt tabu i helsevenet

Fischer som gjorde undersøkelsen i 2015 tror årsaken til vegringen blant studentene kan være lite undervisning på universitetene.

Nantje Fischer

TABU: Seksualitet er fortsatt tabu i helsevesenet, mener forsker ved Universitet i Oslo, Nantje Fischer.

Foto: Svein Milde / UiO

I undersøkelsen ble 411 medisinstudenter fra landets største universiteter spurt om intensjonene de har om å diskutere seksualitet og seksuell helse i med sine framtidige pasienter.

Manglende kompetanse og at seksualitet fortsatt er tabu i helsevesenet er hovedgrunnene til at medisinstudenter vegrer seg for å snakke om temaet med pasienter, ifølge Fischer.

Samtidig mener hun det ikke bare er studentene som vegrer seg for å snakke om seksualitet.

– Det er veldig vanlig at leger generelt ikke ønsker å snakke om seksualitet, sier Fischer som tror leger er redde for å overskride grenser.

Må tørre å ta opp seksualitet i behandlingsrommet

– Seksualitet er viktig. Alle har en seksualitet, sier Margrete Wiede Aasland som er spesialist i sexologisk rådgivning.

Margrete Wiede Aasland

VIDT FELT: – Det er viktig med god undervisning i seksualitet, mener spesialist i sexologisk rådgivning, Margrete Wiede Aasland.

Foto: NRK

Hun mener det er viktig å lære studentene om sin egen seksualitet, nettopp for å kunne ta opp temaet med pasientene.

– Om ikke engang leger kan snakke med pasienter om ting rundt seksualitet, om lyst og ulyst, hvem skal de gå til da, spør Aasland.

Samtidig er det viktig med god undervising i temaet, mener hun.

– Det hjelper ikke bare å bygge på egne erfaringer. Det er et veldig vidt felt, sier Aasland.

Studieplansjef for medisinstudiet ved UiT Norges arktiske universitet, Torsten Risø, sier det er for lite undervisning om seksualitet.

– Vi tar utfordringen, og vil nå jobbe for å øke kompetansen til medisinstudentene, sier Risø.