Fortsatt uvisst om Nord-Norge deles i to

Det eneste som onsdag ble avklart i spørsmålet om fremtidens Nord-Norge, er at ingen ting er avklart.

Porten til Nord-Norge

SKAL SLÅS SAMMEN: Nord-Norge skal slås sammen, men det er ikke avklart om det blir i en eller to biter.

Foto: Billy Jacobsen / NRK

Skal fremtidens Nord-Norge vært ett eller to fylker? Det var på forhånd spenning til knyttet til kommunalminister Jan Tore Sanner (H) som onsdag la frem tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen.

I meldingen står blant annet følgende:

Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil i dialog med fylkeskommunane vurdere korleis arbeidet med framlegg om samanslåing til eitt eller to fylke i Nord-Noreg skal organiserast.

Jan Tore Sanner

LA FREM MELDING: Jan Tore Sanner (H) la onsdag fram tre stortingsmeldinger om kommunereformen og regionreformen.

Foto: Nils Mehren / NRK

Endringar i fylkesstrukturen i Nord-Noreg skal tre i kraft frå 1. januar 2020.

Videre står det:

I avtalen blir det vist til at det i etterkant av regionreforma vil vere kommunar som på grunn av til dømes bu- og arbeidsmarknaden, vil ynskje å bytte fylke. Samarbeidspartia er samde om at det må setjast i gong eit arbeid/utval som ser på grensene mellom dei nye fylka. Regjeringa vil kome tilbake til oppfølginga av saka etter at Stortinget har handsama proposisjonen.

Regionreformen innebærer at det fortsatt skal være tre folkevalgte nivå:

– Regjeringa ønsker ei fylkesinndeling som er bedre tilpasset de samfunnsutfordringene vi står overfor, sier Jan Tore Sanner på regjeringens nettsider.

Regionreformen innebærer at dagens 19 fylker slankes til 10.

Regjeringen har nå lagt frem følgende forslag:

Hordaland og Sogn og Fjordane
Aust-Agder og Vest-Agder
Vestfold og Telemark
Oppland og Hedmark
Buskerud, Akershus og Østfold