Fortsatt streikefare i nord

Partene i statlig sektor kom til enighet, men den kommunale delen av oppgjøret kan fortsatt føre til streik.

Fra venstre: Perly Paulsen, UHF Elisabeth Arnesen, streikeleder politiets fellesforbund, Ingrid Drag

16 timer på overtid kom partene i statsoppgjøret til enighet. Men lokalt kan det fortsatt bli streik.

Fortsatt streikefare

I Hammerfest, Alta, Vardø og Sør-Varanger er det fortsatt fare for streik. Fylkesleder for Fagforbundet i Finnmark, Jorun Romsdal, sier ansatte både i barnehager og skolefritidsordning kan bli tatt ut i streik. Det kan også gjelde folk i administrative stillinger, samt parkeringsvakter.

For rådmannen i Alta kommune, Bjørn Atle Hansen, er dette dårlig nytt. En streik vil bety full stans for skolene, barnehagene og skolefritidsordningene i Alta fra og med mandag. Han håper derfor man vil unngå en streik.

Fra før av har Unio varslet om at de tar sine omlag 500 organiserte lærere og forskolelærere ut i streik i Alta dersom man ikke kommer til enighet om ny lønnsavtale med Kommunenes Sentralforbund.

Foruten Unio og Fagforbundet mekler også YS med KS.

Stor avstand

I kommunesektoren forhandles det også om andre ting i tillegg til lønnsproblematikken. Det er også dratt inn ting som berører spesielle særavtaler for flere arbeidsgrupper, blant annet arbeidstiden til lærergruppene.

Leder i konfliktutvalget i UNIO Alta, Hege Foss Westgaard, sier mener det kan drøye langt ut over ettermiddagen før man vet om det blir storstreik.

– Det ser ut til at dette vil ta sin tid, konstaterer hun.

– Hva er det vanskeligste i disse forhandlingene?

– Slik jeg ser det vil nok dette med spesielle særavtaler og arbeidtiden til lærerene komplisere det hele, sier Foss Westgaard.

Fylkesleder i Fagforbundet, Jorunn Romsdal, sier det har vært stor sprik mellom partene.

– Det er det vi har fått om melding om. At det har vært vanskelig, fordi det har vært stor avstand mellom tilbud og krav, sier Romsdal til NRK.

UNIO godt fornøyd

Også på streikekontoret til UNIO i Tromsø var stemningen god etter at partene kom til enighet, selv om UNIOS krav ikke ble innfridd til det fulle.

– Dere krevde 4.75 prosent lønnsøkning. Hva endte man på?

– Man endte på fire. Men tatt i betraktning den avstanden som var i utgangspunktet, der vi fikk et tilbud på 3,1 fra vår arbeidsgiver staten, så synes jeg ikke vi skal være misfornøyd med en økning på fire prosent, sier streikeleder i UNIO, Elisabeth Arnesen.

Arnesten er også fornøyd med fordelingen av prosentene.

– Vi har fått 2,95 prosent på generelle tillegg, 0.5 prosent til justeringer og 1, 75 prosent til lokale fohandlinger. Det siste er vi også veldig fornøyd med,sier Arnesen.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Oda Viken

Få med deg Nordnytt med Oda Viken