Fortsatt splid om Nordkapp-vedtak

Sju kommunestyrerepresentanter har sendt lovlighetsklage på vedtaket om å forlenge Scandic og Ricas omstridte monopol på å drifte anlegget på Nordkapp-platået.

Nordkapplatået

Nordkapp er en av Norges mest populære turistattraksjoner. Det har i lang tid vært uenigheter rundt hvem som skal ha rettighetene til å drifte der.

Foto: Stian Strøm / NRK

I juni fattet Nordkapp kommune vedtaket med ti mot ni stemmer. Vedtaket innebærer at det fortsatt kun er hotellkjedene Scandic og Rica som får lov til å ha virksomhet på Nordkapp-platået.

Kampen om hvem som skal ha rett til platået har vært betent lenge og skapt splid innad i kommunestyret.

Nå har sju kommunestyrerepresentanter fra Senterpartiet, Sosialistisk venstreparti og én uavhengig gått sammen om å sende inn en lovlighetsklage som peker på flere brudd knyttet til vedtaket.

Jan Olsen

Jan Olsen (SV) er en av dem som står bak lovlighetsklagen. Han mener det har vært flere saksbehandlingsfeil knyttet til vedtaket.

Foto: Stian Strøm / NRK

– Brudd på habilitet

– De konkrete klagepunktene omhandler saksbehandlingsfeil på grunn av brudd på forvaltningslovens habilitetsregler for rådmann Raymond Robertsen og ordfører Kristina Hansen, på grunn av deres roller i Finnmarkseiendommen, sier Jan Olsen (SV), én av de sju kommunestyrerepresentantene, i en pressemelding.

Raymond Robertsen var inntil i fjor styreleder for Fefo, mens Kristina Hansen sitter i kontrollkomiteen.

– Fefo er grunneier og vil ha økonomisk gevinst av regulering til privat formål, sier Olsen.

Han og de seks andre kommunestyrerepresentantene mener saksbehandlingen generelt har vært lite tillitsvekkende, og at den i vesentlig grad har skjedd utenfor kommunen og på et advokatkontor.

Raymond Robertsen

Rådmann i Nordkapp kommune, Raymond Robertsen, sier at de vil se på klagene så fort som mulig.

Foto: Knut-Sverre Horn / NRK

Hurtigruten har også klaget

Også Hurtigruten mener at det er begått flere saksbehandlingsfeil – de leverte en lovlighetsklage fredag 5. juli.

De har lenge vært kritisk til det de kaller for monopolvirksomhet, og ønsker selv å bygge luksushotell på platået.

– Det er gjort flere saksbehandlingsfeil. Alle fakta er ikke på bordet. Rådmannen var inhabil. Vedtaket er i strid med EUs konkurranseregler, sa kommunikasjonsdirektør Anne Marit Bjørnflaten i Hurtigruten til Dagens Næringsliv i forbindelse med deres klage.

Ordfører Kristina Hansen har tidligere uttalt at hun har regnet med at vedtaket ville bli klaget inn.

Rådmann Raymond Robertsen sier til NRK at klagene er i henhold til forvaltningsloven og bygningsloven.

– Nordkapp kommune kommer til å behandle de to klagene på vanlig måte. Vi skal belyse saken i sin fulle bredde og gå gjennom de forhold som tas opp i klagen, sier han.

– Utover det har kommunen ingen kommentar når det gjelder innholdet i klagene før vi er ferdig med saksbehandlingen.

Nordkapp-platået er Norges tredje mest populære turistattraksjon med 300.000 besøkende årlig. Rica Eiendom betaler 79.000 kroner i året i festeavgift for å leie området fra Fefo. Rica leier så området videre til Scandic, som hvert år krever inn 50 millioner kroner i besøksavgift.