Fortsatt optimisme i Barentshavet

Oljeindustrien i nord mister ikke troen på framtida tross et skuffende gassfunn ved Johan Castberg-feltet i Barentshavet.

Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet

Her er Boreriggen Polar Pioneer i Barentshavet. Gassfunnet torsdag ble gjort på Kramsnøprospektet.

Foto: Statoil/Harald Pettersen / Harald Pettersen

– Det er umiddelbart en liten skuffelse. Samtidig så må vi ikke glemme at Johan Castberg er et betydelig oljefunn som kommer til etter all sannsynlighet å representere en stor feltutbygging i Barentshavet med produksjon fra allerede rundt 2020, sier direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic.

Torsdag morgen kom meldingen fra Statoil om at også den tredje tilleggsbrønnen rundt Johan Castberg-feltet var tom for olje. Brønnen inneholder i stedet gass tilsvarende en femtendedel av Snøhvit-feltet.

– Vi har vært på jakt etter olje i dette området, men påviser gass, sier kommunikasjonssjef Eskil Eriksen i Statoil.

Midlertidig skuffelse for Statoil

Funnet er gjort på det så kalt Kramsnøprospektet i Barentshavet, vel 247 kilometer nordvest for Hammerfest.

Foreløpige beregninger tyder på at funnet rommer mellom to og fire milliarder kubikkmeter utvinnbar gass.

Men skuffelsen over dagens gassfunn er bare midlertidig, også hos Statoil.

– Vi skal ikke glemme at Johan Castberg har ressurser på mellom 400–600 millioner fat olje som er en god størrelse for et oljeprosjekt. For Statoil som har vært i Barentshavet i 30 år er Johan Castberg et viktig steg for oss videre i å befeste vår posisjon der, sier Eriksen.