Fortsatt høye konsentrasjoner av miljøgifter i Sør-Varanger

Utslippene av svovel fra Zapoljarij og Nikel i Russland, utgjør mer enn fem ganger Norges samlede utslipp.

nikkel

Røyken som kommer fra smelteverkene i Nikel er en av mange forurensere i grenseområdet mellom Norge, Finland og Russland.

Foto: Knut-Sverre Horn

Det er Norsk institutt for luftforskning (NILU) som skriver om de høye konsentrasjonene av miljøgifter i Sør-Varanger.

NILU har gjort målinger av luft- og nedbørkvalitet i Sør-Varanger siden 1974. Bakgrunnen er utslipp av forurensning fra nikkel­smelteverkene på russisk side som påvirker miljøet i grenseområdene Norge-Russland.

Rik på metaller og mineraler

Grenseområdene mellom Norge og Russland har store mengder metaller og mineraler.

I Nikel i Russland har det blitt produsert nikkel siden 1930-tallet.

Malmen som videreforedles er rik på nikkel og andre tungmetaller, men inneholder også en viss mengde svovel. Dette medfører at smelteverkene slipper ut store mengder svoveldioksid og tungmetaller. Disse utslippene påvirker luftkvaliteten og miljøet i grenseområdene, skriver NILU.

Nyheter fra Troms og Finnmark