Fortsatt evakuert på Svalbard

Fortsatt er boboerne i 54 leiligheter og hybler evakuerte i Longyearbyen på grunn av stor skredfare. Flere av boenhetene vil ikke bli tatt i bruk igjen. Alle som har vært nødt til å flytte etter snøskredet som gikk for en måned siden har fått midlertidige steder å bo. Nå er lokalstyret, Store norske og Statsbygg i gang med å planlegge nye boliger i rassikre områder i Longyearbyen.