Hopp til innhold

Forsvarssatsing i Finnmark

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram sa under overrekkelsen av Forsvarssjefens fagmilitære råd 7. juni, at det er viktig for Norge at det bor folk i Finnmark. Og da spesielt i Øst-Finnmark.

– Dette er viktig. Og derfor legger regjeringen stor vekt på å se på hvordan vi enda kraftigere kan understøtte utviklingen i Øst-Finnmark, sa Gram under pressekonferansen.