Hopp til innhold

Forsvarsministeren: – Det tryggeste alternativet for atomubåter ble valgt

Mandag ble det holdt folkemøte i Tromsø om de reaktordrevne fartøyene som snart blir å legge til havn nært Tromsø. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen sier regjeringen aldri ville valgt Grøtsund havn dersom man var i tvil om sikkerheten.

Atomubåter ved Tromsø

Snart legger atomubåter som denne til havn i Tromsø.

Foto: U.S. Navy

– All kunnskap tilsier at det er svært lite sannsynlig at det skal kunne skje et uhell, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H).

Spørsmålene han fikk var mange under dagens folkemøte om atomubåter til sivile Grøtsund havn ved Tromsø.

Om ikke mange uker kan de første reaktordrevne fartsøyen komme til å legge til havn ved bygda Tønsvik, omtrent 20 minutters kjøring fra Tromsø sentrum.

Det har ført til protester i Tromsø. Selv om byen ikke er ukjent med å være havn for atomubåter.

Innbyggerne kunne sende inn spørsmål på forhånd til dagens folkemøte. De kunne også spørre underveis. En person spurte forsvarsministeren om hvorfor man ikke tar i bruk den gamle marinebasen på Olavsvern der atomubåter anløp frem til 2009. Den ligger enda lenger unna byen, og er militær.

– Grøtsund er bedre egnet fordi det er en bedre innseiling dit. Det sier de som seiler ubåter. Det har ikke jeg gjort, sier Bakke-Jensen.

Folkemøte om atomubåter. Digitalt, mai 2021.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen under det digitale folkemøtet.

Foto: Skjermdump / Tromsø kommune

– Omfattende vakthold

Beslutningen om anløp til Grøtsund er tatt på bakgrunn av flere tiårs erfaring, sier forsvarsministeren.

– Noen påpeker at det var ei militær havn og at det blir annerledes, men den sivile havnen ved Grøtsund blir utstyrt, og vi etablerer et vakthold som er like omfattende som man ville brukt ved ei militær havn, sier Bakke-Jensen.

– Tryggest

Selv kunne forsvarsministeren ikke delta fysisk på hybriden av et folkemøte. Møtet var en blanding av digitalt med et digitalt panel, og fysisk på hotellet Clarion The Edge. Til hotellet kom spesielt beboere nært Tønsnes som får Nato nærmest utenfor stuedøra.

I mars kom Forsvarets sikkerhets- og sårbarhetsanalyse som fastslår at risikoen for en alvorlig hendelse er liten, men konsekvensene kan bli svært alvorlig.

Forsvarsministeren sier at «all erfaring» tilsier at det er svært lite sannsynlig med «negative radioaktive konsekvenser» knyttet til anløp av allierte reaktordrevne fartøy.

– Hadde regjeringen hatt kunnskap om noe annet hadde vi selvsagt ikke tilrettelagt Grøtsund havn for slik aktivitet, sier Bakke-Jensen.

Under møtet sa Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet at selv om det aldri har vært ulykker langs kysten eller til havn med reaktordrevne fartøy i Norge, kan det ikke utelukkes at uhell kan skje.

Folkemøte om atomubåter. Mai 2021, Tromsø

En sal på hotellet Clarion The Edge i Tromsø ble brukt til den fysiske gjennomføringen av møtet, mens andre fulgte møtet digitalt.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

Terrortrussel?

Bakke-Jensen viste også til viser til at man de senere årene har sett en mer alvorlig sikkerhetspolitisk utvikling. Dette innebærer også økt militær aktivitet i nord.

Nettopp det bekymret også innbyggere som hadde sendt inn sine spørsmål til forsvarsministeren.

Folk spurte blant annet om det de opplever som økt militarisering og ny kald krig, med Tromsø midt i det hele. Forholdet til Russland og Tromsø som et bombemål.

Og om Norge vil gi tillatelse til strategiske atomubåter utstyrt med ballistiske missiler. Det kunne forsvarsministeren kunne avkrefte.

En person lurte på om anløpene kan øke sjansen for at Tromsø blir et terrormål. Det svarte sjef for Forsvarets operative hovedkvarter, Yngve Odlo, avkreftende på.

– Men terrortrusselen er også synliggjort som en av risikoene som må håndteres, og iverksettes nødvendige tiltak for. Men det er ikke en økt trussel gitt de trusselvurderingene man ser i dag, sa Odlo.

– Mangelfull informasjon

Folkemøte om atomubåter

Svein Erik Pettersen, leder av Kroken og omegn bydelsråd.

Foto: Torbjørn Krane / NRK

Svein Erik Pettersen, leder av Kroken og omegn bydelsråd mener saken er omfattende og vanskelig for mange. Kroken er en bydel ikke mange kilometer fra Grøtsund havn.

Pettersen sier det er vanskelig å få informasjon om saken.

– Dette er et komplekst tema. Et veldig komplekst tema. Selv ekspertene har utfordringer med å svare på det. Hvordan skal man forvente at gud og hver man kan finne svar på spørsmålene.

Tromsø kommune føler de er «så godt rustet som vi kan få blitt.». Nylig fullførte kommunen sin beredskapsplan.

– Når det gjelder kurs, opplæring og materiell så har vi gjennomført opplæring med Tromsø brann- og redning, vi har fått mottatt en gode del materiell, og i dag fått evakueringsplanene ferdigstilt, sier kommunedirektør Stig Tore Johnsen.