Hopp til innhold

Forsvarsministeren mener angrep mot satellitter er sannsynlig

Planlagte Andøya Space Port kan bli brukt av USA og andre vestlige land til å erstatte tapte satellitter i framtidige konflikter. Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener angrep mot satellitter i nye kriger er sannsynlig.

Andøya Space Port

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener Andøya Space Port kan styrke vårt samarbeid med nære allierte.

Foto: NORCONSULTS FAGRAPPORT SAMFUNN

Andøya Space Port konkurrerer med tilsvarende prosjekt i Storbritannia, Portugal og Sverige om å bli første utskytningssted for satellitter i Europa.

Næringsdepartementet mener basen vil utvikle hele norsk romindustri, som består av omlag 40 bedrifter og omsetter for omlag 8 milliarder årlig.

Stortinget tar endelig stilling til prosjektet onsdag.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har svart næringskomiteen i Stortinget om den militære nytten av å kunne skyte ut raketter fra Andøya for å sette satellitter i bane rundt jorda. Her skriver han:

«Det ansees som sannsynlig at angrep mot infrastruktur i verdensrommet vil kunne inngå som en del av fremtidige konflikter. Rask tilgang til oppskytningskapasitet for å erstatte eller forsterke militære eller samfunnskritiske satellittbaserte tjenester kan derfor være av stor betydning i krise, krig og fred.»

USA mener rask erstatning av ødelagte satellitter vil være av stor militær betydning.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen mener angrep mot satellitter i nye kriger er sannsynlig.

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

– Internasjonal fredsbevegelse sterkt bekymret

Næringskomiteen går enstemmig inn for å bygge ut Andøya Space Port, og det så fort som mulig.

Regjeringa går inn for å gi et betinget tilsagn om inntil 282 millioner kroner i egenkapital og 83 millioner i tilskudd.

Men prosjektet møter også stor skepsis.

Rådgiver for International Peace Bureau, IPB, Ingeborg Breines, advarer nemlig mot å etablere Andøya Space Port.

– Dette er særdeles farlig for verden, Norge og Vesterålen. I en konfliktsituasjon mellom stormaktene kan Andøya bli et betydelig bombemål, sier Ingeborg Breines.

Hun sier både nasjonal og internasjonal fredsbevegelse er sterkt bekymret over det hun kaller en militarisering av verdensrommet.

Ingeborg Breines

Rådgiver Ingeborg Breines for International Peace Bureau, IPB, sier krig i verdensrommet ikke lengre er science fiction.

Frykter for forholdet til Russland

Også Norges Fredsråd frykter konsekvenser av mer amerikansk militær aktivitet i Norge.

Etter Norges Fredsråds mening kan det ødelegge Norges gode forhold til Russland med en balanse mellom godt naboskap og Nato-medlemskap.

– Vi har vanskelig for å se hvordan denne balansegangen sikres hvis vi fortsetter å skyve på debatten om konsekvensene av økt amerikansk militær aktivitet i Norge, sier informasjonsrådgiver Oda Andersen Nyborg.

I fjor opprettet USAs president Donald Trump den første nye forsvarsgrenen på 70 år, Space Force.

Både USA, Kina, India og Russland har de siste årene testet nye våpen for å angripe satellitter.

Forsvarsdepartementet har hatt dialog med Space Force om bruk av Andøya Space Port, ifølge rapport fra Norsk Romsenter.

USA har ambisjon om å erstatte tapte satellitter i løpet av dager eller uker.

Donald Trump har erklært verdensrommet som en ny krigsarena.

Stormakter mener verdensrommet vil bli avgjørende i framtidige kriger, ifølge Etterretningstjenesten.

Donald Trump

– Verdensrommet er verdens nye område for krigføring. Amerikansk overlegenhet er helt nødvendig. Og vi leder, men leder ikke nok, og om kort tid vil vi ha en stor ledelse, sa Trump ved etablering av Space Force.

Foto: Mandel Ngan / AFP/NTB Scanpix

Samarbeid med USA

Det er seks år siden USA inngikk avtalen «Responsive Space Capabilites» med Norge og ni andre nære allierte, for å med tiden få opp nye satellitter.

Forsvarets forskningsinstitutt har orientert om mulighetene for bruk av Andøya til dette.

Representanter fra USA, Storbritannia og andre allierte land har allerede hatt en faglig samling ved eksisterende Andøya Space Center, viser offentlige rapporter.

I samtaler med US Air Force har Forsvarsdepartementet fått bekreftet interesse for Andøya Space Port.

Dialogen med amerikanske militære myndigheter fortsetter, ifølge Forsvarsdepartementet.

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen opplyser i svaret til Stortinget om alliert interesse for å bruke Andøya Space Port for å erstatte satellitter.

Bakke-Jensen mener Andøya kan bli viktig både for det norske Forsvaret og Norges militære samarbeid med andre land:

«Forsvarsvarsdepartementet mener at Andøya Space Port på sikt vil kunne være en strategisk viktig ressurs for å ivareta norske forsvars- og sikkerhetspolitiske interesser, samt styrke vårt bidrag til Nato og samarbeid med nære allierte.»

Andøya Space Center

Nammo gjennomførte for to år siden den første vellykkede europeiske rakettesten med hybridteknologi fra Andøya Space Center på flere tiår.

Foto: Jan-Morten Bjørnbak/NTB

Saksordfører har ingen betenkeligheter

Saksordfører for behandlingen i Stortinget er Åsunn Lyngedal (A) i næringskomiteen.

Hun har ingen betenkeligheter med de militære sidene av prosjektet.

– Det er det som gjør at man skal ha Andøya Space Port, at man skal ha tilgang til oppskytningskapasitet. Og det gjelder også for Forsvaret.

Åsunn Lyngedal sier at hun var på en konferanse der Forsvarsdepartementet var mer tydelig enn Næringsdepartementet på at de trengte tilgang til å sende opp satellitter.

– Du er ikke redd for at det blir skutt opp satellitter på Andøya som en del av stormaktsspillet mellom USA og Russland, for eksempel?

– Nei, det er ikke noe forskjell for meg om de blir skutt opp fra Andøya eller andre oppskytningsbaser, sier Åsunn Lyngedal.

Åsunn Lyngedal, Arbeiderpartiet

Saksordfører Åsunn Lyngedal (A) i Stortingets næringskomite sier at Forsvarsdepartementet har vært mer opptatt av utskytninger av raketter fra Andøya enn Næringsdepartementet.

Foto: Oliver Rønning / NRK

Tror på kontrakter for Nammo

Forsvarsdepartementet mener den statsstyrte våpenprodusenten Nammo sannsynligvis vil få kontrakter for Andøya Space Port.

Nammo vil ifølge en rapport fra Oslo Economics trolig kunne tilby lagring av raketter og oppskyting i det allierte samarbeidet for å erstatte tapte satellitter.

Ifølge rapporten er Nammo «godt posisjonert» for å kunne levere raketter og teknologi for rask utskytning.

Nammo gjennomførte for to år siden den første vellykkede europeiske rakettesten med hybridteknologi fra Andøya Space Center på flere tiår.

Oslo Economics mener hybridteknologi er best egnet for rask oppskyting av raketter med nye satellitter.

Nammos Nucleus-rakett

Nammos Nucleus-rakett ble skutt ut fra Andøya i 2018. Raketten er teknisk godt egnet til å erstatte tapte satellitter på kort varsel.

Foto: Nammo / Nammo

– Vil berøre forholdet til Russland

Oppskutte satelitter fra Andøya må ha en bakkestasjon for å gi signaler til og fra satellittene. Det kan imidlertid bli problematisk å bruke en bakkestasjonen Svalsat på Svalbard .

Svalsat ved Longyearbyen kan nemlig ikke brukes til krigslignende formål på grunn av Svalbardtraktaten.

Norsk Romsenter mener en løsning kan være å etablere en ny bakkestasjon på Jan Mayen.

Rødts stortingsrepresentant Bjørnar Moxnes mener Norge blir brukt av USA i et rustningskappløp. Moxnes er bekymret for hvordan Andøya Space Port kan bli oppfattet av Russland.

– Rødt er også kritisk til informasjonsgrunnlaget. Forsvarsministeren har ikke svart godt nok på hvordan Andøya Space Port skal brukes til militære formål. Det er en uheldig sammenblanding av forsvars- og næringspolitikk i denne saken.

Stortingsmeldingen Nedrustning og ikke-spredning krevde nye internasjonale begrensninger for krigføring i verdensrommet.

Utenriksdepartementet har stilt spørsmål ved prosjektet. Departementet mener en realisering av Andøya Space Port vil berøre forholdet til Russland og Norges profil som romnasjon, heter det i et høringsbrev fra departementet.

Det er Andøya Space Center som planlegger etableringen Andøya Space Port. Andøya Space Center er 90 prosent eid av Staten.

Konsernsjef i Andøya Space Center Odd Roger Enoksen sier at Stortinget under behandlingen av gjeldende langtidsplan for Forsvaret godkjente militær bruk av verdensrommet.

Enoksen bekrefter militær dialog med USA og andre vestlige land om bruk av Andøya Space Port for raskt å få satt nye satellitter i bane.

– Vi har i planleggingen av utskytningsbasen tatt hensyn til at basen kan bli et militært mål. Dette vil bli et sårbart objekt, som det blant annet er tatt høyde for i planleggingen av datasystemer, sier Enoksen.

De første oppskytningen fra den nye basen kan skje allerede til neste år.

Anlegget kan være fullt operativt i 2025 og gi 80 arbeidsplasser.

Forsvars- og utenrikskomiteen i Stortinget har ingen kritiske bemerkninger i sin uttalelse.

Det har ikke vært mulig å få et intervju med forsvarsminister Frank Bakke-Jensen om denne saken.

Forsvarsdepartementet viser til Bakke-Jensens skriftlige svar til Stortinget.