Hopp til innhold

Vil ha ny militær avdeling til Finnmark: – For å sikre Natos grense i nord

Hæren ønsker at en ny planlagt militæravdeling skal plasseres på Setermoen i Troms. Nå vil sju Finnmarkskommuner ha Porsanger og Alta som alternativer.

Øvelse på Porsangmoen

Porsangmoen har blant annet gode skytefelt, som Porsanger-ordfører, Aina Borch, mener vil passe ypperlig til den nye bataljonen i Brigade Nord.

Foto: Kristian Kapelrud/HV/Forsvaret / Kristian Kapelrud

I langtidsplanen for Forsvaret skal det etableres en fjerde kampavdeling i Brigade Nord.

Brigaden er plassert i Hærens to kjerneområder Troms og Finnmark og Østerdalen, med hovedkvarter i Bardufoss.

Tre av de ni avdelingene i Brigade Nord er kampavdelinger.

Når det nå skal etableres en ny avdeling mener Vest-Finnmark regionråd (VFRR) at den bør ligge i Finnmark, og ikke i Troms der de fleste militære bataljonene ligger.

Rådet har sendt brev til blant annet forsvarsminister Bjørn Arild Gram, utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget med sin begrunnelse.

– For å sikre kampkraft og evne til å forsvare Natos yttergrense i nord, må Forsvaret være tyngre til stede i landets nordligste fylke, sier Aina Borch.

Hun er rådsmedlem og ordfører i forsvarskommunen Porsanger.

Borch viser til Russlands invasjon av Ukraina og Sveriges og Finlands ønske om Nato-medlemskap som viktige grunner for å legge en ny militæravdeling til Finnmark.

Aina Borch, ordfører Porsanger

Porsanger og Alta er gode kandidater til å etablere den nye militære avdelingen i, mener ordfører i Porsanger, Aina Borch.

Foto: Allan Klo / NRK

Store avstander og sårbare veistrekninger

Plasseringen av den nye avdelingen er ennå ikke bestemt, men Hæren ønsker at den skal plasseres på Setermoen leir i Bardu kommune, Indre Troms.

VFRR på sin side argumenterer med store avstander i nord og veistrekninger som ofte må stenges av vær og naturkrefter.

– Om kampstyrkene i Troms skal komme Finnmark til unnsetning i en potensiell fremtidig invasjon, må de kjøre flere hundre kilometer på en flaskehals av en vei, som er krevende å forsere vinter, vår og høst, står det i brevet.

panser

Panserbataljonen er en av Brigade Nords kampavdelinger. Om noe skulle skje i Finnmark har de en kronglete vei foran seg, mener Aina Borch.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret / Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Porsanger og Alta må styrkes

De siste årene er Finnmark landforsvar kraftig styrket, og har i dag over 3000 soldater.

Likevel mener VFRR og rådsmedlem Borch at det er viktig med en ytterligere styrking av forsvaret i Finnmark. Ønsket er Porsangmoen som hovedsete.

Borch trekker også fram Alta som et viktig knutepunkt for forsvaret av Finnmark.

– Vi vet også at Alta er strategisk viktig i forhold til havn og til den beliggenheten som man har med nærhet mot Sør-Norge.

Forsvaret må selv bestemme

Ordfører i Bardu, Toralf Heimdal, reagerer kraftig på utspillet fra VFRR. Han mener en framtidig beliggenhet for en ny militæravdeling må bestemmes av Forsvaret.

– Dette er ikke en beslutning som lokalpolitikere skal gjøre. Her må det ligge en klar fagmilitær vurdering til grunn.

Toralf Heimdal, ordfører i Bardu

Russland vil føle seg truet, mener barduordfører Toralf Heimdal, om en ny militær kampavdeling etableres i Finnmark.

Foto: Rune Nordgård Andreassen

Heimdal er også kritisk til at det skal etableres mer militær makt nær russergrensen.

– Det farligste vi gjør i Finnmark er å bringe inn offensive kapasiteter, for da vil Russland føle seg truet.

Han legger til at da Finnmark landforsvar ble etablert for tre år siden var det for å skape en beroligende effekt mot Russland.

– Man skulle ikke ha veldig offensive kapasiteter og ikke så mye alliert tilstedeværelse. Nettopp for å berolige.

Brigade Nord har tre kampavdelinger: Telemark bataljon på Rena leir, Andre- og Panserbataljon i Indre Troms.
Vest-Finnmark regionråd foreslår nå at den neste planlagte avdelingen burde legges til Alta eller Porsangmoen.
Barduordfører Heimdal mener det er for kostbart å etablere en avdeling utenfor brigaden.
Derfor vil han at avdelingen burde legges til der Brigade Nord allerede holder til.

Alt klart om ti år

Brigadens fjerde mekaniserte manøverbataljon skal etter planen være fullt operativ innen 2032.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) setter pris på innspillet fra rådet, men sier at Setermoen i Troms er deres anbefaling.

– Som tidligere kommunisert til Stortinget om denne saken, er planen å etablere den nye mekaniserte manøverbataljonen i Indre Troms i en egnet eksisterende leir. Det er mest hensiktsmessig, basert på fagmilitær anbefaling.

Har trua

Tross innvendinger fra flere hold tror ordfører Aina Borch det er mulig for lokalpolitikere å få innflytelse på hvor den nye militære avdelingen skal legges.

– Med tanke på det som skjer i verden, har jeg trua på at vi kan nå fram med argumentene om at den fjerde manøverbataljonen bør etableres i Finnmark.

Les også Fortsatt strid om hvorvidt Finnmark kan forsvares

Garnisonen i Sør-Varanger har for hver kontingent øvelsen «jeger».