Forsvaret trenger soldater i Finnmark – starter rekrutteringen i ungdomsskolen

Behovet for flere soldater er stort lengst nord. Derfor reiser Forsvaret rundt og gjør seg attraktive for 10.-klassinger i Finnmark.

Garnisonen i Porsanger

Forsvaret håper at flere unge finnmarkinger velger å gjøre en karriere hos dem.

Foto: Aleksander Ramsland, / Forsvaret

– Hva er egentlig standardvåpenet i militæret?

– Hva skal til for å bli general?

Det haglet inn med spørsmål fra nysgjerrige 10.-klassinger da sesjonsoffiser Gunnar Aas ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter besøkte Vadsø ungdomsskole nylig.

I år besøker Aas de fleste 10.-klassene i Finnmark for å fortelle om karrieremulighetene i Forsvaret. Dette er første gangen forsvaret rekrutterer på ungdomsskolen.

– Vi ønsker at de sitter igjen med et inntrykk av at det er en del muligheter i militæret for dem, avhengig av hvilke valg de tar etter 10. klasse, sier Aas.

Tidligere har forsvaret kun besøkt videregående skoler i Nord-Norge, og da elever i 2. klasse.

10.-klassingen Camilla Tromsdal Dahle liker det hun har fått presentert.

– Forsvaret har interessert meg lenge, og nå får jeg se hva som er aktuelt for meg, sier hun.

– Jeg kunne tenkt meg å gå inn i jegertroppen for kvinner. Jeg synes det er viktig at flere jenter går inn i Forsvaret.

Sigve Eriksen, Camilla Dahle, Kasper Hoftaniska ved Vadsø Ungdomskole

Sigve Eriksen, Camilla Dahle og Kasper Hoftaniska ved Vadsø ungdomsskole er ikke negative til en framtid i forsvaret.

Foto: Sidsel Vik / NRK

Militær oppbygging

Årsaken til at Forsvaret reiser rundt til ungdomsskolene er at Heimevernet i Finnmark over lengre tid har hatt stort frafall. Det skyldes både utflytting og alder.

Ikke minst trengs det militært personell til kompaniene som nå bygges opp på Garnisonen i Sør-Varanger og Garnisonen i Porsanger.

For å dekke Forsvarets behov i framtida blir en større prosent av finnmarksungdommene kalt inn til sesjon, sammenlignet med unge ellers i Norge.

– Alle som er egnet, skal inn. Det er Forsvarets behov, sier sesjonsoffiser Aas.

Han mener Forsvaret må utnytte kompetansen og potensialet i landsdelen.

– Spesielt med tanke på videre ansettelse og å ha dette som yrke.

Yrkesfag ettertraktet

Camilla og hennes klassekamerater Kasper Hoftaniska og Sigve Eriksen lar seg ikke skremme av at de om noen år blir kalt inn til sesjon, og sannsynligvis vil tilbringe et år i førstegangstjeneste.

– Allmenn verneplikt trengs når vi er så få, sier Kasper.

– Jeg har lyst til å bidra med å øke militærstyrken fra Finnmark. Jeg har lenge planlagt å gå inn i Heimevernet, sier Sigve.

Sesjonsoffiser Gunnar Aas

Gunnar Aas er sesjonsoffiser. Han håper at flere ungdommer i Finnmark vil tjenestegjøre og kanskje få en jobb i Forsvaret i framtiden.

Foto: Privat

Sesjonsoffiser Aas understreker at en viktig årsak til at de starter rekrutteringen i ungdomsskolen er at det har noe å si hvilke valg ungdommene gjør når de skal starte på videregående skole.

Yrkesrettet utdanning er nemlig spesielt ettertraktet.

– De som går yrkesfag er ofte praktikere, og har gode evner og egenskaper, sier han.

– Disse kan ta fagbrev som en del av førstegangstjenesten, og får i tillegg muligheten til å ta påbygg. Alt i løpet av to år. Det er en gulrot ikke alle vet om.

Det er ikke alle 10.-klassingene som enda har bestemt seg for hvilken retning de vil gå, men for Kasper er uansett motivasjonen for å ta førstegangstjenesten stor.

– Jeg er åpen for alt. Man taper ikke noe på å gå inn i militæret.