Forsvaret legger ned flere baser i Troms

Regjeringen legger frem langtidsplanen sin for Forsvaret fredag. NRK Nordland, Troms og Finnmark holder deg oppdatert og gir deg alle reaksjonene i vår direktesending på nett.

Nettsending om forsvarets framtid

NRK Nordland, Troms og Finnmark holder deg oppdatert og gir deg alle reaksjonene på forsvarsplanene.

Kilder fortalte i går til NRK at regjeringen trolig vil gi 15 milliarder mindre enn de 180 milliardene kronene Forsvaret trenger for å holde nivået oppe. Det er i Hæren at de er mest usikre på framtiden.

Regjeringen skal nå legge frem langtidsplanen for Stortinget, som skal ta de siste avgjørelsene.

NRK har listen over de viktigste kuttene.

Noe av det som foreslås i planene:

  • Nye CV90-kampvogner til Setermoen.
  • 2. bataljon på Skjold videreføres som i dag, hovedsakelig satt opp med vernepliktige mannskaper.
  • Brigade Nords øvrige støtteavdelinger i Troms, Artilleribataljonen, Ingeniørbataljonen, Sambandsbataljonen, Sanitetsbataljonen, Stridstrenbataljonen og Militærpolitikompaniet videreføres for å understøtte manøveravdelingene.
  • Bardufoss er i dag base for 334-skvadron. Regjeringen anbefaler å samle hele 334-skvadronen på Haakonsvern for å legge til rette for mer effektiv øving og trening med fregattene. Dette skjer cirka i 2019. De vil likevel bli helikoptere på Bardufoss. 337-skvadronen med NH90-kystvakthelikoptre videreføres på Bardufoss.
  • Styrker ledelsen av heimvernet i Troms og Finnmark med flere stillinger.
  • Kystjegerkommandoen legges ned på Trondenes i Harstad.
  • Forsvarets nordnorske musikkorps får leve videre.
  • Alliert treningssenter på Åsegarden i Harstad legges ned.
  • Evenes vil fungere som en fremskutt operasjonsbase for Luftforsvaret i Nord-Norge. Evenes vil være base for både kampfly og base for maritime patruljefly.
  • 333-skvadronen flyttes til Evenes.

Forsvaret i Nord-Norge

Forsvarets langtidsplan for Nord-Norge. De hvite feltene videreføres, de grønne feltene styrkes, og de rødbrune feltene fases ut.

Foto: Forsvaret

Forsøkt nedlagt flere ganger

Major Kristian Ouren

Kristian Ouren er plassmajor ved Maukstadmoen leir i Målselv.

Foto: ARILD MOE / NRK

De siste tiårene har Maukstadmoen vært nedlagt flere ganger i forslagene fra forsvarssjefer. Nå er 2. bataljon her i spill. De siste ryktene sier det kan komme ei ny utredning om landsstyrkene, og det kan berge Maukstadmoen i første omgang. Kanskje kan alliert treningssenter komme hit, og i hvert fall er ingeniørstyrken her foreløpig ikke truet. Major Kristian Ouren er lojal mot sine sjefer om planer og vurderinger.

– Jeg har ikke lyst til å kommentere langtidsplanen, sier Ouren til NRK.

– Regjeringen vil legge fram en plan som styrker Forsvaret gjennom en kombinasjon av betydelig økte budsjetter, fortsatt effektivisering og endringer i basestruktur og operativ struktur, sa forsvarsministeren da hun bekreftet at planen legges fram før Stortinget tar sommerferie. Fredag får vi fasiten.

Maukstadmoen leir i Målselv

Maukstadmoen leir i Målselv har blitt foreslått lagt ned flere ganger.

Foto: ARILD MOE / NRK