Forsvaret inntar Finnmark

Flere tusen soldater inntar etter planen Finnmark neste vinter. Brigade nord planlegger nemlig neste års vinterøvelse lenger nord enn noen gang.

Stormpanservogn

Stormpanservogner fra Brigade nord under en vinterøvelse tidligere. Nå planlegger Forvaret Finnmark som øvingsarena til vinteren.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Det er den nasjonale vinterøvelsen som neste år er planlagt i området mellom Alta og Lakselv i ei uke fra 9. mars neste år.

Øvelsen er planlagt som en nasjonal øvelse uten utenlandsk deltakelse, men ifølge stabssjef Fred Arne Jakobsen i Brigade nord vil det delta styrker både fra Heimevernet, Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Fred Arne Jacobsen

Oberst Fred Arne Jacobsen er stabssjef i Brigade nord.

Foto: Stian Lysberg Solum

– Dette er jo en nasjonal øvelse, uten utenlandske styrker. Det gjør at vi har litt større frihet til å velge øvingsområde, sier Jakobsen.

Tidligere har de nasjonale øvelsene gått i Troms/nordre Nordland, og sist i Bergen da brigadesystemet ble trena i forflytning og innsats i byområder.

Halkavarre

Stabssjefen forklarer at selve øvelsen i stor grad vil foregå i Halkavarre skytefelt i Porsanger, men at selve forflytningen nordover også vil være et øvingsmoment.

– Vi kommer ikke med hele brigadesystemet. Telemark bataljon skal blant annet delta på en øvelse i Tyskland. Men utover det planlegger vi med deltakelse både av begge kampavdelingene, 2. bataljon og Panserbataljon med tilhørende støtteavdelinger, forklarer Jakobsen.

Det betyr om lag 2000 mann fra Brigade nord. I tillegg kommer mannskaper fra Heimevernet, samt noe fra Sjøforsvaret og Luftforsvaret.

Halkavarre skytefelt i Porsanger

Halkavarre skytefelt i Porsanger

Foto: Magnus Iversen / Forsvaret

Venter på godkjenning

Planen om øvelse i Finnmark skal endelig godkjennes av Forsvarsstaben i løpet av juni, og Fred Arne Jakobsen sier at den detaljerte planlegginga vil starte til høsten.

– Det er så langt ikke noe som er klart i forhold til hvilket scenario øvelsen skal handle om, sier Jakobsen.

– Positivt

Ordfører Knut R. Hansen i Porsanger er slett ikke misfornøyd med å få en liten vinterøvelse i nærområdet.

– Men det vi hele tiden har etterlyst er mer permanent tilstedeværelse og aktivitet. At avdelinger kommer hit for å øve en kort periode, og så reise hjem igjen er ikke optimalt. Vi vil gjerne ha mer folk stasjonert på Porsangmoen, sier han.

Ordføreren regner likevel med at en øvelse i nærområde vil være kjærkomment for næringslivet, selv om et bare er for en kort periode.

– Og det er jo positivt at Forsvaret ser at områdene vi har her er gode for trening, og ikke minst er lett å utnytte både for landstyrker, fly og marine. Det er jo det vi lenge har forsøkt å argumentere med, sier han.

Porsangmoen vari sin tid Norges nordligste garnison med en stående avdeling, den gang da Jegerbataljonen, senere omdøpt til Jegerkompaniet hadde sin hjemmebase der og var for 10 år siden en styrke på 500 mann.
I dag er Porsangmoen base for Alliert treningssenter og HV-17.

Laster kart, vennligst vent...

Fra Bardufoss, Skjold og Setermoen vil Brigade nord sende styrker til POrsangmoen til neste års vinterøvelse.