Forsvaret hjelper reindrifta

Forsvaret skal hjelpe reindrifta med å takle beitekrisa som har oppstått. Det sier Ellinor Marita Jåma i Norske Reindriftsamers Landsforbund. Forsvaret kan bistå blant annet med å frakte ut fôr til reinen, som sliter på grunn av ekstreme snømengder.

Nyheter fra Troms og Finnmark

Gunnar Grindstein

Gunnar Grindstein gir deg nyheiter frå Nord-Noreg

Gunnar Grindstein gir deg nyheiter frå Nord-Noreg