Hopp til innhold

– Vår beredskap på snøskred blir ikke benyttet så mye av det sivile

Forsvaret har stort fokus på sikkerhet rundt snøskred. Nå ønsker de at deres kompetanse kan gagne det sivile mer.

– Vi ønsker at det skal være godt kjent i det sivile at vi har god kunnskap på snøskred, som kan støtte de sivile skredredningsteamene, sier Eirik Skomedal, talsperson for Hæren.

Enkeltpersoner i forsvaret jobber tett sammen med det sivile, og noen har både en militær og sivil rolle som skredvarsel. Men Skomedal mener at den generelle kapasiteten ikke er godt nok kjent.

– Vår beredskap på snøskred blir ikke benyttet så mye av det sivile. Det hadde nok vært fornuftig at den ble brukt mer.

Eirik Skomedal, talsperson for Hæren.

Eirik Skomedal, talsperson for Hæren, ønsker at Forsvarets skredkunnskaper blir bedre kjent for det sivile.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Er på alerten

Forsvaret har redningsgrupper i Troms, lokalisert på Skjold, Setermoen og Heggelia. Tirsdag hadde Artilleribataljonen og Militærpolitiet øvelse for å holde kunnskapen ved like, og avdekke eventuelle forbedringsområder.

– Øvelsen er viktig for oss for å se at skredberedskapen vi har fungerer som tiltenkt, sier Major og Brigade Nords snøskredvarsler, Morten Bie.

Morten Bie, Major og skredvarsler i Brigade Nord.

Morten Bie, skredvarsler i Brigade Nord, sier Forsvaret er disponibel til å bistå det sivile.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Snøskredvarsleren mener også at det sivile hadde vært tjent med å ha bedre kjennskap til Forsvarets ressurser.

– Så snart en alarm går blir skredgruppen samlet, og de rykker ut så fort det lar seg gjøre. Det spiller ingen rolle om det er sivilt eller militært, sier Bie.

Vassdalulykken ble et vendepunkt

Forsvaret har flere 1000 soldater til stede i Troms. På vinterstid ferdes de daglig i skredutsatte områder.

To soldater på skredøvelse i Bardu kommune.

Det var mye vær under Forsvarets skredøvelse. Noe det ofte er i Troms.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Skomedal forteller at kompetanse og kunnskap om skred er viktig for soldatenes sikkerhet.

– Vi sender ut ukentlige skredvarsler, og vurderer skredfaren på lik linje med vær og fiender i en operasjon vi skal gjennomføre, sier han.

Vassdalulykken i 1986, der 16 soldater mistet livet, ble et vendepunkt for Forsvaret.

– Vi gikk fra å ikke ha så mye fokus på skred, til å nå ha et stort fokus på det, sier Skomedal.

Forsvaret øver på skredberedskap i Bardu.

En person blir berget ut av snøskredet under Forsvarets øvelse i Krogstadskaret i Bardu kommune.

Foto: Trygve Grønning / NRK

Positiv til mer samarbeid

Politiet er kjent med at forsvaret sitter på en ressurs, og sier at det er et potensial for at det kan utnyttes bedre. Men når alarmen går, er foreløpig ikke Forsvaret koblet til «alarmknappen».

Nå ønsker stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen, mer informasjon om hva Forsvaret ønsker.

– Vi har ikke fått henvendelser fra Brigade Nord, meg jeg ser fram til at vi sammen kan finne ut hvordan hæren i indre Troms kan brukes ved slike hendelser, sier han.

Morten Pettersen nært. Stabssjef i Troms politidistrikt.

Stabssjef i Troms politidistrikt, Morten Pettersen, stiller seg positiv til et tettere samarbeid.

Foto: Petter Strøm / NRK