Forsvaret har planen klar

Hæren forbereder seg på svineinfluensaen. I neste uke rykker 2,000 nye soldater inn i leirene i Indre Troms.

Hæren

Illustrasjonsbilde

Foto: Bjørn Sigurdsøn / Scanpix

I neste uke rykker 2,000 nye soldater inn i militærleirene i Indre Troms.

Forsvarets helsepersonell forbereder seg nå på at mange av soldatene enten allerede er smittet av svineinfluensaen eller kommer til å bli det.

Det sier sjefslegen i Hæren, Johan Storm Munch.

- Vi har prosedyrer for dette, man har spørreskjemaer som de vil bli møtt med og personell som svarer positivt. Noen av spørsmålene vil bli satt til side og sjaltet over i det medisinske systemet som vil ta hånd om dem inntil i forhold til diagnostikk og i forhold til isolering, sier Munch.

I Forsvaret bor folk tett og smittefaren er desto større.

Isolasjon av de som allerede er syke eller man har mistanke om kan være smittet blir derfor viktig.

- De blir hold unna andre syke og hvis det er høy mistanke om sykdom, så vil de bli isolert og da i utgangspunktet på stedet.

Forsvaret har lenge jobbet med planer for å møte svineinfluensaen i militærleirene. Blant annet er sanitetstjenesten oppbemannet, så sjefslegen har stor tro på at dette skal gå bra.

- Vi har stor tro på at våre smitteforebyggende tiltak vil gi god effekt og at dette skal la seg kunne takle innen greie linjer. Blir det en oppblåsning så har vi også en plan for dette i forhold til isolering og hva som må gjøres med resterende personell, avslutter Munch.