Hopp til innhold

Forsvaret har ikke plass – sårbart militært utstyr står i garasjer

Militært utstyr som skal brukes i krig kan bli enkle bombemål. – Veldig mye står i garasjer og i lagerbygg ute, sier forsvarsforsker.

Lager av medisinsk utstyr i fjellhall.

Medisinsk utstyr lagret i en fjellhall under en tidligere øvelse av Cold Response. Men inne i fjellene er det ikke plass til alt militært utstyr.

Foto: Øyvind Martinsen / Forsvaret

Det å lagre militært utstyr og forsyninger inne i fjell gir veldig stor mening, sier Ståle Ulriksen som er forsker og høgskolelektor ved Sjøkrigsskolen.

Russland har avfyrt mer enn 1.000 missiler mot ukrainske mål. Likevel møter de sterk motstand, og kampene pågår fortsatt.

Ulriksen sier til NRK at han tror dette kan gjøre at Russland neste gang vil gå mye hardere inn i en første fase av en krig.

Jeg vil tenke det at den russiske lærdommen er at du må knuse til med å bruke mange flere missiler på å slå ut så mye som du kan i det første slaget.

Og da er det mye lettere hvis ting står ute, enn om de er lagret inne i fjellet.

Regjeringen vil gi en milliard kroner til Forsvaret for å styrke beredskapsbeholdningene for krise og krig. Med mer ammunisjon, personlig utrustning, kritisk materiell og drivstoff.

Men i dag er det ikke kapasitet for å lagre alt i sikre fjellanlegg.

– Veldig mye står i hangarer eller i garasjer og i lagerbygg ute. Da både på militære og sivile baser. Mye av dette er ganske sårbart, sier Ulriksen.

Les også: Sjøforsvaret skal styrkes – har ikke folk nok til å gjøre det

Våpen, kjøretøy og mat

I Norge er det ikke nok plass inne i fjellanleggene for å lagre alt utstyret, ifølge Forsvarets logistikkorganisasjon.

De har blant annet ansvaret for lagring av våpen, kjøretøy, drivstoff, proviant og sanitetsutstyr. Stabssjef Håkon Warø vil ikke gå inn på hva som er lagret hvor. Men bekrefter at lagerbygg og garasjer er i bruk.

– Det viktigste for oss er å sørge for at materiellet og forsyningene er lagret på en slik måte at det ikke forringes.

Oberst Håkon Warø er ny sjef for HV12

Håkon Warø er stabssjef for Forsvarets logistikkorganisasjon(FLO).

Foto: Morten Andersen / NRK

Warø sier det er sikkerheten på lageret, som bestemmer hva slags materiell som skal lagres der.

Han mener det ikke er utenkelig at situasjonen i Europa vil endre sikkerhetskravene.

– Gitt at man setter strengere krav til måten vi skal lagre på, så er det grunn til å anta at det vil være noe økende behov for å ta i bruk mer fjellanlegg, sier Warø.

900 forsvarsanlegg nedlagt og solgt

Norge har lagt ned mange av sine militærbaser, med tilhørende fjellanlegg. I 2015 gjorde NRK en kartlegging som viste at 900 forsvarsanlegg var solgt på 25 år. 80 av disse var militærfort.

Olasvern

Olavsvern i Tromsø er en nedlagt marinebase som ble solgt til private. Ubåtbasen består av 25.000 kvadratmeter med fjellhaller, kai, flere store og små bygninger, helikopterlandingsplass og en ubåtdokk.

Foto: Jan-Morten Bjørnbakk / NTB

Nå kan det være aktuelt å ta i bruk baser som Forsvaret har kvittet seg med, tror Ståle Ulriksen ved Sjøkrigsskolen.

Det en har sett de siste tjue årene er at en har lagt ned veldig mange baser, og samlet veldig mye på noen få plasser. Norge er stort med disse avstandene. Skal du flytte avdelinger må du også flytte på ganske mye logistikk. Åpenbart en fordel å hatt litt mer spredt lager av ting, så lenge du har kontroll på de og kan bevokte de, sier Ulriksen.

Forsvarsdepartementet opplyser til NRK at det ikke et tema per nå å ta i bruk nedlagte militærbaser og fjellanlegg.

Les også: Satte punktum for «Skandalefortet»