Forsvaret bygger ut på Skjold

Forsvarsbygg starter nå arbeidet med å tilpasse Skjold leir for å ta imot allierte soldater fra 1. januar. Leiren trenger blant annet fire kaserner og tusen sengeplasser når nederlandske marinesoldater flyttes fra Åsegarden i Harstad. Dette skal ifølge prosjektleder Tore Reiersen koste over 60 millioner kroner. Om noen år skal soldatene som driver vintertrening, flyttes videre til Heggelia leir.