Hopp til innhold

Forsvaret avlyser svenskehandel

Forsvaret skulle få nytt svensk artilleri - klar til bruk innen 2014. Fortsatt er ikke en eneste kanon ankommet, selv om 550 millioner allerede er brukt. Nå avsluttes kontrakten.

Archer

Slikt artilleri skulle Hæren anskaffe. Nå er kontrakten med svenskene avslutta.

Foto: Luise Salte / Forsvaret

Det er Forsvaret som melder dette i en pressemelding.

24 skyts av typen Archer skulle anskaffes - blant annet til Artilleribataljonen på Setermoen og på Rena. Skytset skulle erstatte dagens M-109.

Totalt har kontrakten en verdi på to milliarder.

– Så langt har vi brukt 380 millioner på utvikling og 170 millioner kroner på anskaffelser, forklarer spesialrådgiver Birgitte Frisch i Forsvarsdepartementet.

– Hva er anskaffet?

– Det er jo disse lastebilmonterte kanonene, som vi altså ikke har mottatt. Så nå ser vi på hvor mye vi eventuelt kan få tilbake av disse pengene, forklarer hun.

Mer mobilt

– Regjeringen har konkludert med at artillerisystemet Archer ikke vil fylle Forsvarets behov innenfor den tiden vi har tilgjengelig, derfor trekker vi oss ut av kontrakten, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.

Forsvaret har et behov for å fornye artilleriet sitt fordi Hæren har endret sitt operative konsept mot å bli mer mobilt og å operere hurtigere. Det har vært, og er også, en målsetting om å anskaffe materiell gjennom flernasjonalt samarbeid.

Norge og Sverige inngikk derfor i 2007 en avtale med mål om å oppnå økt operativ effekt blant annet gjennom felles styrkeproduksjon, samtidig med økonomisk og industriell gevinst.

Uklart hva nå

Samarbeidet omfatter også artillerilokaliseringsradar (ARTHUR), ildledningssystem (ODIN), ammunisjon, utdanning og trening.

Forsvarsministeren forklarer at det er Forsvarets operative behov som er styrende for hva som anskaffes.

– Dersom vi ser at Forsvarets behov ikke kan dekkes innenfor den tiden som er tilgjengelig, er det forsvarlig forvaltning å stanse. Dagens norske artilleri kan holdes operativt frem til 2020. Hvilket artilleri vi skal ha i fremtiden vil bli klart på bakgrunn av en grundig vurdering av alternativene, sier Eriksen Søreide.