– Merkelig at gruveklagene kommer nå

Fiskerlaget klager saksbehandlinga av Nussir-møtet til Sivilombudsmannen. Ordfører i Kvalsund stiller spørsmål til innsigelsene.

Ragnar Olsen, ordfører Kvalsund (Ap)

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, mener innsigelsene mot gruvedrift i Kvalsund er behandlet skikkelig.

Foto: Allan Klo / NRK

Ordfører i Kvalsund, Ragnar Olsen, mener alle innsigelser til gruvedrift i Kvalsund er behandlet skikkelig.

Norges Fiskarlag har klaget på saksbehandlingen av Nussir-gruven til Sivilombudsmannen, og mener deres innsigelse kunne påvirket avgjørelsen om å tillate gruvedrift.

– De er jo i sin fulle rett til å sende inn en klage. Men jeg synes det er litt merkelig. For jeg mener at fiskeriinteressene har fått mulighet til å uttale seg, på lik linje med alle andre som både har klagerett å innsigelses rett, sier ordfører i Kvalsund kommune, Ragnar Olsen.

Reagerer på manglende klagebehandling

Fiskarlaget mener at deres innsigelser ikke er tatt godt nok hensyn til, i behandlingen av reguleringsplanen om gruvedrift i Kvalsund.

– Vi har klaget på saksbehandlingsprosessen. Fordi vi var innrømmet klagerett fra Kvalsund kommune. Kommunen gikk ikke inn i de konkrete problemstillingene, og heller ikke tatt saken videre til Fylkesmannen, sier generalsekretær i Norges Fiskarlaget, Jan Skjærvø.

Ønsker svar

Fiskarlaget ønsker å få svar på om en bedre behandlingen av deres innsigelse,
kunne påvirket avgjørelsen om å tillate gruvedrift i Kvalsund.

– Jeg mener jo vi har gjort en grundig vurdering og fattet vedtak både på de dokumentene vi har og det som er kommet av klager og innsigelser og det som ellers måtte være, sier Olsen.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet ønsker ikke å kommentere saken.