Hopp til innhold

Forskere vil starte oppdrett i uberørt fjord : – Vanskelig å se at vi vil gjøre noen skade

Prosjektleder Anton Giæver i Akvaplan-niva er ikke bekymret for at deres oppdrettsplaner vil gjøre noen stor skade på Ullsfjorden.

Oppdrettsanlegg

Forskere vil starte oppdrett i Ullsfjorden, til tross for at området er vedtatt å være oppdrettsfritt.

Foto: Laila Lanes / NRK

Ullsfjorden i Troms er unik for å forske på hvordan oppdrett påvirker miljøet, mener Akvaplan-niva, som ønsker å starte oppdrett i fjorden av forskningshensyn. Men mange er svært skeptiske til planene. Assisterende direktør og prosjektleder Anton Giæver i Akvaplan-niva mener at det ikke er noen grunn til bekymring.

– Vi kommer ikke til å gjøre ubotelig skade på Ullsfjorden, det er jeg sikker på. Vi vil være såpass med hensyn til resultater fortløpende, og jeg har svært vanskelig for å se at vi vil gjøre noen skade.

Akvaplan-niva skal i en periode på 15 år i samarbeid med UiT Norges arktiske universitet, Havforskningsinstituttet, Nofima og Niva, forske på hvordan oppdrett påvirker omgivelsene. Ullsfjorden er ideell da forholdene her har blitt dokumentert siden 1950-tallet, sier Giæver.

Anton Giæver

Prosjektleder Anton Giæver i Akvaplan-niva mener at det ikke er noen grunn til bekymring.

Fiskeridirektoratet: – Uheldig

Seniorrådgiver Tom Hansen i Fiskeridirektoratet er skeptisk til forskningsplanene i ei fjord som er vedtatt å være et oppdrettsfritt område.

– Konklusjonen etter konsekvensutredningen er at det ikke anbefales akvakultur. Det er uheldig at det gis dispensasjon fra en plan kort tid etter at den er vedtatt. Det er bra med kunnskap om påvirkning fra akvakultur, men vi mener at det er en for stor konsesjon til at man kan gi dispensasjon, selv om målet er bra.

Flere har fått avslag tidligere

Oppdrettsselskapet Marine Harvest, som driver mange anlegg i Kvænangen, fikk nylig avslag på en søknad om dispensasjon på grunn av kystsoneplanen. Det samme fikk Lerøy Aurora på en søknad i Ullsfjorden. De er nå tatt inn som samarbeidspartnere i forskningsprosjektet, noe som Giæver mener er uproblematisk.

– Dette er et forskningseid- og styrt prosjekt, og det er forskningsinstituttet som er søker. Vi er nødt til å ha en aktør som kan drifte for oss, da vi ikke selv er oppdrettere. Vi ser den utfordringen at det gis en dispensasjon såpass kort tid etter at planen ble vedtatt, men vi mener at dette forskningsformålet er viktig for at Ullsfjorden, Troms fylke og hele nasjonen kan få god fakta til å forvalte oppdrettsnæringa på en god måte i fremtida.

Frykter dårlig forvaltningspraksis

Fylkeskoordinator Eivind Høstmark Borge i Forum for natur og friluftsliv sier at de i utgangspunktet er positive til forskning om miljøbelastningene ved oppdrett – men ikke i Ullsfjorden.

– For et knapt år siden ble det bestemt at det ikke skal være lakseoppdrett her av hensyn til natur, miljø og fiske. Når det nå kommer enkeltsaker som denne, så frykter vi en dårlig forvaltningspraksis der man åpner opp for bit-for-bit-utbygging. Det kan gi svært store konsekvenser.