Forskere slår alarm om endringer i havisen

Fredag la norske og utenlandske forskerne fram nytt materiale som viser at isen er yngre, tynnere og mer i bevegelse enn før.

Havis

Norske og utenlandske forskere la fredag frem ny data om endringer i havisen i Arktis.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / SCANPIX

Harald Steen

IS I FORANDRING: Harald Steen forteller at isen har forandret seg de siste 20 årene.

Foto: NRK

Forskerne er bekymret over hva som skjer med havisen i Arktis. Fredag ble ny forskningsdata lagt frem i Tromsø.

– Vi har fått et issystem som er helt annerledes enn hva det var for 20 år siden, sier Harald Steen, leder av Senter for is, klima og økosystemer.

– De forskjellige prosessene, som smelting, tining, isdrift, har endret seg mot det verre. Det er mindre is. Den driver fortere. Det er mer snø på den. Isen smelter fortere og det er flere råker, sier Steen.

– Alvorlige funn

Ellen Øseth

BEKYMRET: Ellen Øseth ved polarinstituttet.

Foto: NRK

Ellen Øseth ved polarinstituttet er rådgiver for norske myndigheter i miljøspørsmål, og beskriver de nye funnene som veldig alvorlig.

– Vi vet fra før, fra mange år tilbake, at det blir mindre is. Men i tillegg vet vi nå at isen blir yngre og tynnere. Isen på havet i Arktis er av en helt annen type enn før, sier hun.

Storm og snødybde har også betydning for om isen fryser, sier Sebastian Gerland, som er seksjonsleder på polarinstituttet.

– Hvis det er mye snø på havisen virker den som en isolasjonspute, og det kan redusere hvor mye isen kan vokse og fryse betraktelig, sier Gerland.

Noen mener isen kan være borte innen 2040, andre mener det kan ta lenger tid.

Forskere mener det kan bli isfrie somre i Arktis i 2040.

Se NRKs TV-sak om de nye funnene om hvordan havisen endrer seg.

Rammer økosystemene

Ellen Øseth mener norske myndigheter nå må iverksette ytterligere tiltak for å begrense klimagassutslipp selv om isen ventes å smelte i tiden som kommer uansett.

– Hva slags konsekvenser frykter du issmeltingen fører til?

– Isen hjelper oss å holde et normalt klima. At isen endrer seg og forsvinner får også konsekvenser for økosystemene i Arktis. De arktiske økosystemene er helt avhengig av havis, og når havisen forsvinner er det ikke noen grunnlag for økosystemene, sier Øseth.