Forsker: – Viktigere å protestere mot Russland enn å ta hensyn til lokale forhold i nord

Nordmenn og russere i Kirkenes unngår å diskutere storpolitikk av hensyn til godt vennskap. – Beklagelig, men uunngåelig mener seniorforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt.

Kirkenes

Den norske og russiske lokalbefolkninga i Kirkenes vil bevare vennskapet, og unngår å diskutere storpolitikk.

Foto: Jan Harald Tomassen / NRK

– Man kan ikke unngå å kritikere Russland for sine handlinger av hensyn til lokale forhold i Kirkenes, sier Rowe.

Han er ekspert på internasjonale forhold i nordområdene.

Det stadig kjøligere klimaet mellom Norge og Russland rammer det flerkulturelle Kirkenes, der ti prosent av innbyggerne er russisk hardt.

Ordfører Cecilie Hansen sier de ikke kan tillate seg å dra storpolitiske diskusjoner inni stua, og folk unngår å bringe det vanskelige temaet på banen.

Alexandra Andreassen fra Severodvinsk, som har bodd 17 år i Kirkenes sier det er fryktelig vanskelig å vite hvem man skal tro på i en situasjon der russerne blir beskyldt for å drive propaganda, og norske myndigheter retter hard kritikk østover.

Beklagelig og forståelig

Lars Rowe har full forståelse for at hverdagen fortoner seg til tider vanskeligere enn på lenge i grenseområdene.

Lars Rowe

Seniorforsker Lars Rowe ved Fridtjof Nansens Institutt.

– Dette er jo et spesielt samfunn, både i norsk og internasjonal sammenheng. et tospråklig sted der to russere og nordmenn møtes. Men forholdet nordmenn og russere imellom er ikke noe man kan ta hensyn til. Det er helt riktig og nødvendig at norske myndigheter reagerer sterkt og tydelig på det Russland har foretatt seg på Krim og i Øst-Ukraina, slår seniorforskeren fast.

Han forklarer at den norske reaksjonen er helt på linje med den europeiske reaksjonen for øvrig.

Må beholde en åpen kanal

På tross av harde ord og sanksjoner mot Russland så mener Lars Rowe det er viktig å opprettholde et samarbeid i hverdagen.

– I denne situasjonen kan folk-til-folk samarbeidet i nord være viktigere enn på lenge i og med at man dermed opprettholder en åpen kanal, der de offisielle kanaler er stengt, sier han. Rowe beskriver det lokale samarbeid som noe som foregår under den storpolitiske radaren.

– Det er faktisk helt nødvendig for dem som bor i Kirkenes at man så lenge man kan fortsetter som før, selv om det er vanskelig å være grenseby mellom Russland og Nato, sier han.

Men Lars Rowe ser og en utfordring med at jo lenger tida går med stadig hardere retorikk på overordna nivå, så kan også dette lokale samarbeidet bli undergravet og vanskeligere etter hvert.