Hopp til innhold

Forsker: – Skjønner ikke hvorfor det er så viktig å eie Nordpolen

Ifølge Signe Busch, forsker på havrett, kjenner vi ikke til om det i det hele tatt ligger store ressurser under Nordpolen. Hun forstår ikke hvorfor det er så viktig å eie området.

Signe Busch

Postdoktor i havrett, Signe Busch, på tokt på Svalbard.

Foto: Karine Nigar Aarskog / UiT - Norges arktiske universitet

– Nordpolen er et reint geografisk punkt. Selvfølgelig kan det ligge verdier i havbunnen, men selve Nordpolen er jo bare hav og is, sier Signe Busch, postdoktor i havrett ved det juridiske fakultetet på UiT–Norges arktiske universitet, til NRK.

Tirsdag ble det kjent at Russland igjen gjør et fremstøt for å bli den rettmessige eieren av Nordpolen. Vår nabo i øst mener de har krav på Nordpolen fordi den russiske kontinentalsokkelen strekker seg forbi Nordpolen.

Tror ikke det ligger store verdier så langt nord

Direktør Willy Østreng

President i Norges vitenskapsakademi for polarforskning, Willy Østreng

Foto: Falch, Knut / Scanpix

– Sydpolen ligger jo på et landområde. Nordpolen er for det meste vann og is. Slik jeg ser det er det først og fremst snakk om et viktig symbolsk punkt. Og Russland er jo kjent for å være opptatt av symbolske verdier, sier Signe Busch.

Det anslås at 25 prosent av uoppdagete verdens olje- og gassreserver ligger i havbunnen i Arktis. Ifølge president i Norges vitenskapsakademi for polarforskning, Willy Østreng, er det ikke interessant hvem som får kontroll på selve Nordpolen.

– Det interessante er hvor stor del av havbunnen de får kontroll over. Jo større del av havbunnen du kontrollerer, desto større er muligheten for å finne olje og gass, sier han.

Signe Busch er ikke sikker på at det er så givende å eie havbunnen under Nordpolen.

– Vi kjenner ikke til hvor store ressurser i havbunnen der er. De store forekomstene av olje og gass ligger nok nærmere land, men det kan jo hende at det ligger ressurser der som vi vil klare å utnytte i fremtiden. For eksempel i medisin. Samtidig vil det mest sannsynlig være veldig kostbart å hente ut disse ressursene, sier hun.

Redaktør i NRK Finnmark, Morten Ruud, kommenterer Russlands krav om å eie Nordpolen.

Forventer snarlig anbefaling

Det er fem land som har en kontinentalsokkel som strekker seg mot Nordpolen: Norge, Russland, Canada, USA og Danmark (Grønland). Danmark har gjort krav på at de eier Nordpolen, og det har lenge vært antydet at Canada vil gjøre det samme.

FNs kontinentalsokkelkommisjon skal nå se på saken, og vurdere om den russiske sokkelen strekker seg til Nordpolen.

– Slik jeg ser det står det bare mellom Russland og Danmark. Noen hevder Canada kommer til å kaste seg inn i kampen, men Canada har ikke levert sitt grensekrav til Polhavet ennå. De leverte derimot et foreløpig grensekrav i 2013, og det ser ikke ut til at de vil omfatte Nordpolen i sitt endelige krav, sier hun.

– Russland har inngått avtaler med både Danmark og Canada om ikke å protestere på hverandres krav. Så jeg tror kontinentalsokkelkommisjonen kommer med en anbefaling i løpet av et år. Dersom kommisjonen kommer frem til at både Danmark og Russland har kontinentalsokler som strekker seg forbi Nordpolen, er det opp til nasjonene selv å bli enige om hvem som skal eie Nordpolen.

Cecilie Skog på polferd

Bildet er tatt fra Cecilie Skogs ferd til Nordpolen i 2006.

Foto: NRK

Siste fra Troms og Finnmark