Hopp til innhold

Forsker tror Smutthullet snart vil åpne for snøkrabbefiske

Russlands plutselige bestemmelse i september om å stanse fisket etter snøkrabbe i deler av Barentshavet får nå store konsekvenser i flere kystsamfunn i Finnmark.

Snøkrabbe

Russisk side av Smutthullet er helt stengt for fiske etter snøkrabbe.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Russland stengte i september Smutthullet for EU-båter og derfor sliter både fabrikker og fiskere lang.

Som NRK fortalte fredag så står snøkrabbemottaket i Båtsfjord helt stille, etter Russlands plutselige bestemmelse. Under årets fiskeriforhandlinger ble også klart at russerne stenger all fangst av snøkrabbe i Barentshavet til en regulering kommer på plass.

Ved Fridtjof Nansens Institutt tror man nå at det går mot en snarlig løsning.

– Det er veldig fornuftig å få på plass reguleringer i dette fisket, sier stipendiat Harald Sakarias Hansen.

Harald Sakarias Hansen

Stipendiat ved Fridtjof Nansens Institutt, Harald Sakarias Hansen tror norske myndigheter snart vil komme med forvaltningsmål for snøkrabben og fiske i Smutthullet snart vil åpne igjen.

Foto: Trygve Andreassen / NRK

– Mister tilgang til indrefileten

De norsk-russiske fiskeriforhandlingene i forrige uke har ikke gitt noen løsning på krabbefisket i Smutthullet.

Hansen synes det er overraskende at Russland gikk til et så drastisk skritt som å stenge fisket helt før reguleringer er på plass.

– Det betyr at russiske fiskere må trekke seg helt ut og norske fiskere mister tilgangen til indrefileten i snøkrabbefisket.

Snøkrabbeleveranse

Snøkrabben har blitt et lukrativt fiske for norske rederier og mannskap. Den er en etterspurt delikatesse på verdensbasis. Fangstene i Canada og Alaska kan årlig utgjøre 100.000 tonn til en førstehåndsverdi på mellom to og tre milliarder kroner.

Foto: Ksenia Novikova / NRK

Går glipp av store verdier

Forskeren mener det burde være mulig å fortsette med fiske etter snøkrabbe samtidig som reguleringen utvikles – slik som i Norge.

– Nå har både snøkrabbenæringen og mange andre ventet på et norsk forvaltningsmål for snøkrabben i flere år allerede. Det er ikke uventet at de har jobbet hardt i det siste for å få dette på plass, sier Hansen.

I likhet med den norske næringen, går også russerne glipp av store verdier. Dermed tror Hansen at russiske myndigheter ønsker å åpne Smutthullet snarlig.

– Foreløpig er det cowboy-tilstander i snøkrabbefisket. Det er kun om å gjøre og etablere seg. Det er ingen reguleringer som sikrer økonomisk og økologisk bærekraft.

– Jeg mener det er sannsynlig er at Russland vil åpne for russiske båter snart, og da er det også godt mulig at Norge og Russland får på plass en avtale om gjensidig adgang. Det kan også innebære at russiske båter får fiske rundt Svalbard

snøkrabbe

Snøkrabba er ettertraktet, og er en art av krabber som nylig er introdusert til norske farvann.

Foto: Lidunn Mosaker Boge, Nofima