Forsinkelser i Maursundtunnelen

Arbeidet med å sikre Maursundtunnelen mot vann og frost er stoppet, og vil bli forsinket. Vegvesenet har stanset brannsikringen av de nye platene i tunnelen, fordi de er skadet undervegs i arbeidet. I dag er Vegvesenet på befaring i tunnelen, for å vurdere skadene og hvor store forsinkelser trafikantene må regne med. - Sikkerheten for trafikantene må alltid komme først, spesielt i et så viktig arbeid som å gjøre tunnelen brannsikker, sier Knut Øvervoll, som er seksjonsleder for drift og vedlikehold i Statens vegvesen.