Hopp til innhold

Fornøyd minister, men varsler bøter til reineiere med for mye rein

Landbruksminister Sylvi Listhaug varsler bøter til de 15 reinddriftsenhetene som ikke har fulgt pålegg om reduksjon av reintallene. Men hun er likevel fornøyd med at det overordna målet er nådd.

Sylvi Listhaug

Landbruksminister Sylvi Listhaug la i dag fram nye reindriftstall i Alta.

Foto: Andrè Bendixen / NRK

– Jeg er veldig glad for at vi totalt sett har nådd målet om å redusere reintallet. Det har vært en lang prosess, men det vi har klart er historisk, sier landbruksministeren.

I dag la hun fram tallene som viser at antall rein er innafor fastsatt øvre grense på 148 800 dyr.

Landruksministeren mener det er en vinn/vinn-situasjon at reintallet nå er nede på et nivå som står i forhold til beitegrunnlaget.

– Dette betyr høyere slaktevekt og bedre betalt for reineierne, sier hun.

Reinflokk i Kautokeino

Reintallet i Finnmark er redusert til nivået myndighetene har fastsatt.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

Varsler bøter

360 reineiere har fulgt pålegget. Men det er fortsatt 15 siida-andeler som ikke har nådd målene, og Listhaug sier reindriftsadministrasjonen nå vil sende ut varsel om tvangsmulkt.

– Disse må forfølges, for det kan ikke være slik at juks skal lønne seg, slår Listhaug fast.

Hun er også klar på at myndighetene vil følge tett med på utviklingen framover slik at ikke reintallet går opp igjen ut over fastsatt maksimum.

Offentlige tall

Et av tiltakene for å overvåke tallene er å gjøre tallene for hver enkelt reineier offentlig.

Til nå har reindrifta ikke villet ut med tall, men NRK kunne i fjor avdekke tallene for samtlige. Det skapte stor diskusjon.

– Skulle noen reineiere nå falle for fristelsen til å øke tallet igjen, så vil tilskuddene bli fratatt. Ingen må nemlig tro at det nå er fritt fram igjen, sier Sylvi Listhaug.

Hun sier sanksjoner overfor de som ikke følger kravene også er naturlig i respekt for de som faktisk har fulgt myndighetenes pålegg om reduksjon.

- Må reduseres

Reineier Johan Ivar Gaup har allerede redusert sin flokk. Han er klar på at det er helt nødvendig med færre rein på vidda.

– Vi opplever at det fortsatt er for mye rein på vidda. Det ser vi på hvordan laven er beita ned. Så antallet må nok enda mer ned, mener han.