Fornorskingspolitikk på høring

Fornorskingspolitikken overfor den samiske og kvenske befolkninga må granskast meir av ein eigen kommisjon. Det meiner SV og Samtinget. No skal det vere ei høyring for å avgjere om regjeringa skal gå vidare med dette eller ikkje. Det fortel leiar av kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, Martin Kolberg.