Hopp til innhold

Foreslår ny russisk lov: Lastebiler må bestille time for å krysse grensa

En russisk politiker vakte oppsikt med et lovforslag som så ut til å ville gjøre det langt vanskeligere å krysse grensa. Nå avdramatiserer han saken i et intervju.

Storskog grensekontrollsted

INGEN ENDRING: Grensa ved Storskog skal ikke omfattes av nye regler, presiserer forslagsstilleren.

Foto: Amund Trellevik/NRK

Det var nyhetsbyrået Tass som først omtalte et forslag fra politikeren Jevgenij Moskvitsjev. Han er medlem av Russlands lovgivende forsamling, statsdumaen.

Han foreslo at kjøretøy må avtale dato og klokkeslett for å kjøre inn i Russland eller forlate landet.

Ifølge Tass skulle forslaget gjelde grenseovergangene generelt og alle kjøretøy, enten de er eid av russere eller utlendinger, privatpersoner eller selskaper.

Det framsto som et generelt hinder for trafikk til og fra Russland.

Men i et intervju med kanalen RBC forteller Moskvitsjev om bakgrunnen for forslaget.

Hensikten er bare å unngå lange køer på grenseovergangene. I motsetning til det som sto i det skriftlige forslaget, mener han at det bør gjelde kun for varetransport.

Det skal heller ikke gjelde alle grenser, men bare der det er problemer i dag. Moskvitsjev nevner spesielt tre grenseoverganger mot Kina, Aserbajdsjan og Georgia.

Forvirringen som oppsto etter forslaget er også omtalt hos BBC.

  • I den første versjonen av denne saken ble Barentssekretariatet intervjuet om mulige restriksjoner for kryssing av grensa ved Storskog. Det intervjuet skjedde på de premissene Tass opprinnelig meldte, og er derfor tatt ut av saken.