Foreslår fredning

Riksantikvaren vil frede varden på fjellet Seilandstuva og oppmålingspunktene Basis A og B i Vadsø. Totalt skal 40 utvalgte anlegg og objekter fredes. Dette er objekter som Statens kartverk har valgt ut i Landsverneplanen for kulturhistoriske eiendommer.