Foreslår å «frata» Finnmark ambulansefly

Hvis helseforetaksdirektørene får gjennomslag, erstattes ett av ambulanseflyene i Finnmark med et jefly i Tromsø – og jetflyet kan ikke lande ved Finnmarks kortbaneflyplasser.

Ambulansefly på Bodø lufthavn. Lufttransport sitt fly.

ET SLIKT FLY KAN FINNMARK MISTE: (Bildet er tatt i annen anledning; ambulanseflyarbeidere på Bodø lufthavn).


I Finnmark er det i dag tre ambulansefly i beredskap, hvorav to er stasjonert i Alta.

Nå innstiller Helse Nord og direktørene for landets helseforetak på å erstatte ett av de to ambulanseflyene i Alta, med et jetfly som stasjoneres i Tromsø.

Dette kom fram under direktørmøtet mellom landets helseforetak nylig.

Det vil i så tilfelle medføre at det blir to fly igjen i Finnmark; ett i Alta og ett i Kirkenes.

Dette skaper stor bekymring i Finnmark. Mange er redd for at dette kan føre til en dårligere helseberedskap i fylket.

Blant annet har kommunestyret i Alta nylig vedtatt å ikke akseptere ambulanseflykutt i Finnmark.

Kritiske leger

Kommuneoverlege i Lebesby og Gamvik, Jan Eggesvik, har uttalt at en slik endring i ambulanseflystrukturen vil bryte med det nasjonale prinsippet om likeverdige helsetjenester.

Ei heller kommunelege i Alta, Kenneth Johansen, støtter innstillingen fra helseforetaksdirektørene. Han vil beholde dagens flystruktur.

– Det er fordi vi da vil beholde tre fly i Finnmark som kan bruke alle flyplassene i fylket. Det er også viktig for Alta som er et stort sted uten sykehus å ha en god ambulanseflyberedskap, sier Johansen.

Ambulansefly

AMBULANSEFLY: Dette er det såkalte «Beech 200»-flyet, for anledningen på Tromsø lufthavn.

Foto: Bodil Kanebog / NRK

Mener beredskapen styrkes

Lars Vorland

VIL BEROLIGE: Administrerende direktør Lars Vorland i Helse Nord.

Foto: Marte Lindi

Mens skepsisen er stor i hele fylket, mener Helse Nord-direktøren at beredskapen likevel styrkes i Finnmark med innføring av et jetfly i Tromsø.

– Det er riktig at det flyet som står i Alta vil flyttes til Tromsø, slik at det i Tromsø vil være både et jetfly og et propellfly i fremtiden. Jetflyet er mye raskere og har større kapasitet, sier direktør Lars Vorland.

Han bekrefter at det Tromsø-stasjonerte jetflyet ikke kan lande på de mindre flyplassene i Finnmark.

– Men det kan lande i Alta, Lakselv og Kirkenes, sier Vorland.

Ber Stortinget stanse flybyttet

I Alta er det full enighet i kommunestyret. Politikerne aksepterer ikke at Finnmark mister et fly ut av fylket.

Lokalpolitikerne ber nå stortingsrepresentantene om hjelp.

– Vi synes ikke at vedtaket fra direktørene er akseptabelt. Selv om de sier at vi får et jetfly, så er det ikke dermed sagt at vi får en bedre beredskap. For oss vil beredskapen bli verre, mener Kristin Jensen i Alta Arbeiderparti.

Endringen i flystrukturen vil eventuelt tre i kraft fra og med 2019.