Foreldrene måtte identifisere overgrepsbilder av egne barn

En del av de fornærmede i den store overgrepssaken i Tromsø nektet å innrømme at bildene de hadde sendt til den falske Facebook-profilen var av dem. Dermed måtte politiet få hjelp hos guttenes foreldre.

Diskusjon i retten

Bistandsadvokat Erik A. Simonsen, aktor Gøril Lund og forsvarer Sven Crogh i Nord-Troms tingrett.

Foto: Petter Strøm / NRK

Rettssaken mot den 22 år gamle som i Nord-Troms tingrett er tiltalt for overgrep mot et stort antall barn, nærmer seg slutten.

Tirsdag prosederte aktor Gøril Lund. Siden rettssaken startet har det skjedd noen justeringer i tiltalen.

Blant annet har en del av overgrepene foregått over tid, slik at tiltalepunktene mot samme barn omfatter både overgrep mot barn under 14 år, og overgrep mot barn mellom 14 og 16 år.

I tillegg trådde en ny straffelov i kraft i tidspunktet overgrepene fant sted.

– Når det gjelder den nye straffeloven, så er strafferammen for straffelovens paragraf 299 endret fra seks til ti år. Dermed risikerer den tiltalte strenger straff, forklarer Lund.

Fikk hjelp av foreldrene

I noen av tilfellene der mannen skal ha overtalt noen av de fornærmede guttene til å sende ham seksuelt krenkende bilder og videoer, er det en viss usikkerhet om bildene viser de fornærmede guttene eller ikke.

– Slik jeg vurdere det har det vært for mye skam knytt til bildene de har sendt, og derfor er det vanskelig for barna å innrømme at det er dem. Vi har da vært nødt til å prøve å få foreldrene til å bekrefte at det er deres egne barn, ut fra gjenkjennelige elementer på bildene, sier Lund.

Tiltalen mot den 22 år gamle mannen inneholder også mange punkter der den tiltalte skal ha forsøkt å få guttene til å sende ham seksualiserte bilder og videoer, uten å lykkes. I noen av tilfellene hevder de fornærmede å ha sendt den tiltalte bilder de har lastet ned fra internett.

– I noen av disse punktene kan det hende at guttene faktisk har sendt bilder av seg selv, men ettersom det er så strenge krav til bevisførsel, kan vi ikke være helt sikre, og har derfor ført det opp som forsøk på å forlede guttene til å sende bilder, sier Lund.

– Ikke utviklingshemmet

Mandag la sakkyndige i saken, rettspsykiater Steinar Nilsen og rettspsykolog Knut Waterloo, frem sin rapport.

Før rettssaken startet hadde de konkludert med at den tiltalte var lettere psykisk utviklingshemmet. Etter å ha fulgt rettssaken fra sidelinja snudde de i sin konklusjon.

– Etter å ha fulgt han gjennom hovedforhandlingen, har vi måttet revurdere dette. Han har et formidabelt arbeidsminne, uttrykker seg koherent og velformulert, viser evne til å forstå det som blir sagt, samt at hans forståelse av straffeloven og det prosessuelle synes å være svært god. Han har også hele tiden vært oppmerksom og til stede, sa Steinar Nilsen da han presenterte rapporten, ifølge iTromsø.

Hvor vidt den tiltalte vurderes om utviklingshemmet eller ikke av retten, kan få konsekvenser for straffeutmålingen.

Eventuell fare for at mannen vil begå overgrep på nytt blir også viktig.

Tiltalen mot mannen inkluderer overgrep av forskjellig grad med barn ned i 12-årsalderen.

De sakkyndige konkluderte med at mannen er pedofil. Selv uttalte tiltalte tidlig i rettssaken at han ikke så på seg selv som pedofil, da han ikke tenner på små barn. Han har nå akseptert at han er pedofili.

– Da han nektet for det tidligere, visste han ikke hva det innebar, forklarer mannens forsvarer, Sven Crogh.