Foreldre reagerer på kalde klasserom og tomt svømmebasseng

Foreldre til elever i Storfjord kommune i Troms klager kommunen inn til Fylkesmannen etter kutt i skoleundervisningen.

Tomt basseng Storfjord, Rita Lofthus

Rektor ved Hatteng skole, Rita Lofthus står i det nå tomme skolebassenget som ikke skal brukes i 2015.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

– Det er et trist syn. Det er det virkelig, sier Rita Lofthus som er rektor ved Hatteng skole mens hun ser utover et tørrlagt skolebasseng. Et synlig bevis på kommunal fattigdom.

Lofthus synes det er trasig at de ikke kan ha den ukentlige svømminga lenger på grunn av økonomien.

– Det hadde nok vært det beste for elevene, men fra 2015 er det midlertidig stopp, forteller hun.

Mange kommuner sliter med økonomien, og når det skal kuttes i budsjettene går det ofte utover de svake gruppene. Storfjord kommune er på ROBEK-lista, og har i tillegg til kutt i svømmetilbudet, lånt millionbeløp for å blant annet betale lønn til de ansatte.

Dårlig kommuneøkonomi gir kalde klasserom og tomt basseng i Storfjord.

Foto: Marita Bolle Andersen.

– Det er iskaldt her

I Storfjord har det blant annet blitt foreslått å senke temperaturene i de fra før av kalde klasserommene, for å spare penger. Det spareforslaget ble derimot forkastet.

– Jeg synes det er iskaldt her slik som det er nå. Vi merker det spesielt når vi går i gangene. Lærerne sier at vi må ha på mer klær, men samtidig får vi ikke lov til å ha på ytterklærne inne, sier elev Julia Sofie Sørum Bjørklund.

Elevrådsleder ved Hatteng skole, Johan Edvard Gamst-Eriksen sier at de allerede har merket litt av den dårlige kommuneøkonomien.

– Det er knapphet på blyanter og at det er kaldt i gangene, sier han.

Julia Sofie Sørum Bjørklund

Elev Julia Sofie Sørum Bjørklund synes det er iskaldt inne på skolen.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK

Foreldrene reagerer kraftig

Foreldrene reagerer på kutt i skoleundervisningen og klager saken inn til Fylkesmannen.

– Dette reagerer vi kraftig på. I tillegg har vi ikke blitt tatt med i prosessen i det hele tatt. Vi har ikke fått sagt hva våre meninger om saken er, sier Dag-Frode Fagerli som er leder ved foreldrerådets arbeidsutvalg.

– Kommunene er for små til å gi et godt tilbud

Storfjord er ikke den eneste kommunen som sliter økonomisk. Stadig flere mener kommunesammenslåing tvinger seg fram.

– På en rekke fagområder er kommunene for små til å forsvare et godt tilbud til innbyggerne. Så jeg synes det er riktig at vi får større enheter, sier fungerende varaordfører i Storfjord, Arvid Lilleng.

– Så du er for kommunesammenslåing i Troms og i ditt område?

– Ja, helt klart.

Foreldrerådets arbeidsutvalg er ikke helt uenig i det.

– Hvis veien å gå er å slå sammen kommuner for at innbyggerne skal få det de har krav på, så får det være sånn, sier Fagerli.

Dag-Frode Fagerli

Dag-Frode Fagerli er leder ved foreldrerådets arbeidsutvalg. Han reagerer på at de ikke er tatt med i prosessen.

Foto: Marita Bolle Andersen / NRK
  • Les også: