Hopp til innhold

Ble bedt om å holde barna hjemme fra barnehagen fire dager på rad: – Dette er ikke greit

I over ett år har det nå og da tikka inn melding på mobilen til foreldrene, hvor de blir oppfordra til å holde barna hjemme eller hente dem tidlig på grunn av sykefravær hos de ansatte. Det toppa seg da det kom melding fire dager på rad.

Foreldrekontakt Christian Arnesen reagerer på at Skogen barnehage stadig stadig ber dem om å hente barna tidlig av på grunn av sykdomsfravær. Nå ber foreldrene Senja kommune om å legge bedre til rette for barnehagedrifta i kommunen.

Foreldrekontakt Christian Arnesen reagerer på at Skogen barnehage stadig ber dem om å hente barna tidlig av på grunn av sykdomsfravær. Nå ber foreldrene Senja kommune om å legge bedre til rette for barnehagedrifta i kommunen.

Foto: Malin Straumsnes / NRK

– Man blir oppgitt. Hvorfor er det barn og unge som alltid skal spares på?, spør Christian Arnesen.

Han er en av foreldrekontaktene i Skogen barnehage på Finnsnes i Senja kommune i Troms. Flere ganger har foreldre blitt bedt om å hente barna tidligere enn vanlig eller å holde dem hjemme om de kan.

Dette skjer de gangene barnehagen ikke har nok ansatte på jobb på grunn av høyt sykdomsfravær.

Slike meldinger har kommet oftere i september og oktober i år. Og ei uke kom oppfordringa tikkende inn på mobilene hele fire dager på rad.

Det var Folkebladet som først omtalte saken.

– Må ansette flere

Arnesen sier man blir usikker på om det er trygt å sende ungene i barnehagen på dager med få folk på jobb. Men ikke alle foreldre har mulighet til å holde barna hjemme eller hente tidlig hver gang.

– Når vi er der for å hente så opplever vi at de som jobber der har et voldsomt press på seg. Det går i ett. Det blir en ond sirkel om man ikke får økt grunnbemanninga, sier Arnesen.

Slik lyder meldingene fra barnehagen.

Slike type meldinger har det vært flere av de siste par månedene.

Foto: Skjermdump

I dag stiller bemanningsnormen krav om at barnehagene har ei bemanning som tilsvarer minst én voksen per tre barn under tre år. Det skal også være én voksen per seks barn over tre år.

Arnesen mener Senja kommune bør ansette flere enn minstekravet.

– Jeg syns det er trasig at det alltid skal være helt på stålet av hva som er innafor lovverket. Jeg har skjønt at det første det går ut over er pedagogikken, sier han.

Har få vikarer

Rune Hoholm er kommunalsjef i Senja kommune. Han mener det er uheldig at foreldrene har fått melding om å holde ungene hjemme flere dager på rad. Også andre barnehager i kommunen har sendt liknende meldinger.

– Vi har 17 kommunale barnehager, og det varierer hvor lett det er å få tak i vikarer. Man har jobba med å prøve å ha noen tilgjengelig. Men det er veldig lav arbeidsledighet og lite tilgang generelt, sier Hoholm.

Senest 5. oktober i år oppdaterte kommunen rutinene slik at man kan ha en forsvarlig drift ved fravær.

FHI har tidligere meldt at årets influensasesong kan bli tøff, og at også omgangssyken kan bli mer omfattende denne vinteren.

Hoholm sier kommunen nå prøver å få flere vikarer tilgjengelig så man er rusta for en vinter med potensielt enda mer sykefravær.

Underfinansiert med 680 millioner

Å øke bemanninga er ikke aktuelt med dagens kommuneøkonomi.

Hoholm viser til at man allerede har to stillinger over minstekravet slik at unger kan starte i barnehagen fortløpende gjennom året.

Trond Kalhagen i KS.

Trond Kalhagen i Kommunesektorens organisasjon.

Foto: KS

– Hvis man skulle hatt mer bemanning på våre 17 barnehager, blir det flere millioner ekstra til barnehagedrift hvert år. Selv da kunne det blitt utfordringer, sier han.

Han får støtte fra Trond Kalhagen, fungerende avdelingsdirektør for avdeling for oppvekst, kultur og utdanning i Kommunesektorens organisasjon (KS).

Han viser til at dagens bemanningsnorm ikke er fullfinansiert fra staten.

– KS har beregna at normen i seg selv er underfinansiert med omtrent 680 millioner kroner i 2022. I tillegg er pedagognormen underfinansiert. Det sier seg selv at handlingsrommet for å øke bemanninga utover minimumsnormene derfor er krevende mange steder, sier Kalhagen.

Sykefraværet øker

Sykefraværet i barnehagene ligger over snittet i arbeidslivet. Tall fra Nav viser at fraværet i de kommunale barnehagene øker hvert år.

I andre kvartal 2017 var det registrert 8,7 prosent legemeldt sykefravær. I 2021 har det økt til 10,8 prosent.

– Partene i arbeidslivet i privat og offentlig sektor samarbeider om tiltak som skal bidra til å redusere sykefraværet i kommunale og private barnehager, sier Kalhagen.

Ann Mari Milo Lorentzen sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Hun understreker at hun ikke kjenner situasjonen konkret, men tror det har vært vanskelig for Skogen barnehage i Senja å sende ut meldinga til foreldrene.

– Sånt sitter langt inne å gjøre. Da har styrer og ansatte vurdert det til at det ikke er pedagogisk forsvarlig lenger, sier hun.

Ann Mari Milo Lorentzen sitter i Utdanningsforbundets sentralstyre.

Ann Mari Milo Lorentzen i Utdanningsforbundet.

Foto: Stig Weston

– For lav grunnbemanning

Problemstillinga er ikke unik for Senja kommune. Lorentzen sier at mange blir utslitt fordi det er så mye som skal gjøres.

– Grunnbemanninga er rett og slett for lav, det er den tydelige beskjeden fra sektoren. Den er for sårbar når det blir sykemeldinger eller sykefravær, sier hun.

Det er svært lite av en arbeidsdag hvor det er full grunnbemanning. Ansatte skal ha pauser, barnehagelærere skal ha plantid til å planlegge det pedagogiske arbeidet, det skal holdes møter og det forventes at ansatte skal ha tid til å servere sunne måltider til ungene.

Lorentzen påpeker at man ikke bare kan forvente sentrale føringer.

– Det er ikke øremerka midler til barnehagen, og dit kommer vi nok heller ikke. Kommuneøkonomien må styrkes, og kommunene prioritere barnehager, sier hun.

Skal vurdere finansiering

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Hallvard Hølleland, sier den nye regjeringa vil forbedre bemanningsnormen, blant annet ved å stille krav til vikarbruk og stedlig leder.

– Vi kommer til å gjennomgå tidsbruken i barnehagen og se på hvilke oppgaver som gjør at ansatte opplever at de ikke får tid nok med barna, sier Hølleland til NRK.

Han viser til at ett av løftene fra Hurdalsplattformen er å vurdere finansieringa av bemanningsnormen. Det skal også ses nærmere på vikarbruken i barnehagen.

I tillegg planlegger regjeringa å redusere prisen og øke kvaliteten i barnehagen i årene framover.

– Vi må tørre å tenke stort om de minste, og selv om vi har kommet langt i å bygge ut et godt barnehagetilbud i Norge har vi fortsatt mye som kan bli bedre, sier Hølleland.

Christian Arnesen, foreldrekontakt i Skogen barnehage i Senja kommune i Troms.

– Vi føler at det beste vi kan gjøre er å rope høyt og si ifra at vi reagerer og syns ikke dette er greit, sier foreldrekontakt Christian Arnesen.

Foto: Malin Straumsnes / NRK