Forbud mot tungtransport

Fra i dag av er det forbudt for tungtransport i Tromsøtunnelene i rushtiden. Det er montert forbudsskilt for kjøretøy over 12 meter utenfor tunnelinnslagene. Forbudet gjelder mellom 07 – 09 og 15 – 18.